h

Nieuws uit 2008

26 mei 2008

Aankoop Shell gronden

In de vergadering van de provinciale commissie EGMS op 6 juni aanstaande komt een voorstel op tafel hoe men de gronden van Shell aan wil gaan kopen. Hierover zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met B&W van Moerdijk. De notitie is gedateerd 13 mei maar er staat wel in dat op 23 mei de interim Structuurvisie Brabant in Ontwikkeling is besproken, met de keuze voor de ontwikkeling van een logistiek park op de locatie Moerdijk-Oost.

Lees verder
25 mei 2008

Logistiek aast op Moerdijk

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan bedrijven die behoefte hebben aan logistieke voorzieningen, te trappelen om zich te vestigen op industrieterrein Moerdijk. Het bewijs daarvoor ontlenen GS uitsluitend aan de ervaring van het bedrijf Heembouw dat op een perceel van twaalf hectare op het nieuwe Tradepark West faciliteiten en gebouwen realiseert voor logistieke bedrijven.

Lees verder
17 mei 2008

Statenleden zien leegte

Na het zoveelste bordje '...vierkante meter bedrijfsruimte te huur' en het derde enorme perceel vol roestige machines uit een oude raffinaderij, sprak Kees Nieuwenhuize van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) cryptisch: "Kunst, zo krijg je het terrein wel vol met lege terreinen." Op uitnodiging van SBBM en Hart van Moerdijk kwam de provinciale statencommissie ruimte en milieu naar West-Brabant om met eigen ogen de royale opzet van industrieterrein Moerdijk te aanschouwen.

Lees verder
16 mei 2008

Meedenkers gezocht voor LP


De provincie Noord-Brabant gaat in een eerste, prille marktverkenning alvast op zoek naar mogelijke kandidaten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Het is de bedoeling dat bedrijventerrein voor logistieke ondernemingen aan te leggen in de oksel van de snelwegen A17 en A16.

Lees verder
15 mei 2008

De aap komt uit de mouw

Op 22 april verscheen een notitie namens Gedeputeerde Staten over het instellen van een voorkeursrecht voor de aankoop van gronden en panden die voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk nodig zijn. Het wethouderskoppel Ada Grootenboer (CDA) en Louis Koevoets (VVD) houdt bijna alle informatie onder hun pet. Zoals toen SP-voorzitter Chris Verschuuren tijdens de raadsvergadering van 17 april jl. vertelde dat deze notitie bijna gereed was. Grootenboer reageerde als de bekende gebeten hond en zei dat hij dan kennelijk meer wist dan haar bekend was.....

Lees verder
15 mei 2008

Hou het open Brabants Polderlandschap in stand


Vrijdag 23 mei vergadert Provinciale Staten over de interim-structuurvisie, het Agro en FoodCluster (AFC) bij Dinteloord en Stampersgat én over Logistiek Park Moerdijk. Het standpunt van de belangenvereniging Behoud Open Polders luidt: het is nog te vroeg voor besluitvorming over AFC in Provinciale Staten. Een goede afweging door de leden is niet mogelijk. Daarin staat zij niet alleen: diverse milieuorganisaties en -verenigingen steunen die visie en bestrijden met Behoud Open Polders nut en noodzaak van het volbouwen van nog meer open landschap in West-Brabant.

Lees verder

Pagina's

U bent hier