h

Nieuws uit 2014

29 december 2014

Regeling voor huiseigenaren Moerdijk

In de raadsvergadering van 18 december 2014 werd de moerdijkregeling behandeld. Deze regeling is voortgekomen uit de eerder dit jaar vastgestelde Havenstrategie.

Lees verder
17 november 2014

SP stelt vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

ZEVENBERGEN - De SP-fractie in de Moerdijkse gemeenteraad vindt het onaanvaardbaar dat mensen die om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vragen, maandenlang moeten wachten voor de Belastingsamenwerking West-Brabant antwoord geeft. 

Lees verder
13 november 2014

Verslag zorg demonstratie 8 november 2014

De bus in Breda, geregeld door de vakbond, vertrok precies op tijd om naar Den Haag te gaan. De reis ging voorspoedig en we kwamen mooi op tijd aan tegen 12.15 uur. Daar stond een grote tent klaar om ons een goed welkom te heten met een overvloed aan koffie, thee, broodjes, water en vooral gadgets! De lady-speaker was Lilian Marijnissen (jawel de dochter van). Het weer speelde ook goed mee en de sfeer was  zoals we gewend waren: gemoedelijk en saamhorig. Diverse sprekers kregen het woord alsmede T. Heerts, de voorzitter van de FNV. Er is ook een videoboodschap opgenomen van ons allemaal. Tegen 15.30 uur zijn we naar het Malieveld gaan lopen, langs de Hofvijver. Heb regelmatig met aanwezige politie gesproken en die vonden het ook een goed georganiseerde actie met rustig maar wel duidelijk aanwezige actievoerders. Dat was natuurlijk de bedoeling van deze dag. Duidelijk laten merken dat we tegen de plannen van het kabinet zijn!

Lees verder
8 november 2014

Vlijtbewoners halen bakzeil

Tijdens de laatste raadvergadering kunnen zaken soms opeens een andere wending krijgen.  Voor aanvang waren de partijen strijdbaar die tegen het voorstel waren om de verkeersafwikkeling van het voormalige Campinaterrein via de Vlijt te laten verlopen.

Lees verder
7 november 2014

SP Moerdijk stelt wachttijd en uitbesteding kwijtschelding gemeentebelastingen aan de kaak

In de commissievergadering  Sociale infrastructuur van 15 oktober stond het raadsvoorstel  Beleidskader Armoedebeleid op de agenda.

Lees verder
4 november 2014

SP Moerdijk vraagt aandacht voor de koopkracht tegemoetkoming en korting toeslag van eenoudergezinnen

In de Moerdijkse Bode van 22 oktober 2014 stond een advertentie van de Overheid dat inwoners met een laag inkomen dit jaar extra geld krijgen van de gemeente. Om als inwoner te weten te komen of men recht heeft op extra geld van de gemeente kan men de test doen op www.laaginkomen.nl.

Lees verder

Pagina's

U bent hier