h

Logistiek aast op Moerdijk

25 mei 2008

Logistiek aast op Moerdijk

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan bedrijven die behoefte hebben aan logistieke voorzieningen, te trappelen om zich te vestigen op industrieterrein Moerdijk. Het bewijs daarvoor ontlenen GS uitsluitend aan de ervaring van het bedrijf Heembouw dat op een perceel van twaalf hectare op het nieuwe Tradepark West faciliteiten en gebouwen realiseert voor logistieke bedrijven.

UIT: BN/DeStem van 23 mei 2008

Logistiek aast op plekje op Moerdijk

Bedrijven die behoefte hebben aan logistieke voorzieningen, staan te trappelen om zich te vestigen op industrieterrein Moerdijk.Dat zeggen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfractie van GroenLinks.Het bewijs daarvoor ontlenen GS aan de ervaring van het bedrijf Heembouw dat op een perceel van twaalf hectare op het nieuwe Tradepark West faciliteiten en gebouwen realiseert voor logistieke bedrijven.

GS schrijven GroenLinks dat Heembouw 'daarnaast nog aanvragen had van bedrijven die tussen de zestig en tachtig hectare hadden willen huren'. GS vervolgen droogjes: "Deze bedrijven zullen zich nu elders moeten oriënteren." GS schrijven dat er op dit moment op Moerdijk weliswaar 66 hectare terrein potentieel beschikbaar is voor logistiek, maar dat daarvan ruim 46 hectare zich bevindt op nog te verwerven terreinen van bestaande bedrijven. De beschikbare logistieke ruimte is wel béstemd voor bedrijven die aan het water móeten zitten. GS: "Dat is een andere doelgroep dan voor het Logistieke Park." Voor andere dan logistieke activiteiten, zoals zware industrie, milieurecycling en openbaar nut is op dit moment 101 hectare beschikbaar.

U bent hier