h

Afdeling

De SP is vooral een actieve partij. Ieder kaderlid van de SP is in de weer met het organiseren en ondersteunen van acties, het houden van enquêtes, buurten in de buurt.

Maar naast doen speelt denken en beslissen ook een belangrijke rol. De afdeling heeft elke 6 weken ledenbijeenkomsten, de zgn "kerngroep" waar de actuele politieke en organisatorische kwesties in en buiten de raad worden besproken en besluiten worden genomen over de te volgen koers. Alle leden van de afdeling kunnen hier meepraten en meebeslissen.

Eens per twee jaar kiest de ledenvergadering een bestuur, wat belast is met de dagelijkse leiding van de afdeling. De afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris worden in functie gekozen; zij vormen samen met de fractievoorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur van de afdeling. De voorzitter is lid van het regio-overleg en de Partijraad. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

 

U bent hier