h

Nieuws uit 2008

19 april 2008

Statenvragen over LP

Statenlid Johan Martens van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord- Brabant zet grote vraagtekens bij de noodzaak tot aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Hij heeft naar aanleiding van het deze week verschenen rapport van TU Delft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
18 april 2008

Kabinet pikt geld van ouderen en zieken

De balkenbende heeft nu besloten om ook het allerlaatste beetje geld bij mensen met lage inkomens weg te halen. De aftrekpost voor bijzondere ziektekosten verdwijnt met ingang van 1 januari 2009. dat betekent dat kosten voor een dieet, een bril, een gebit, een begrafenis enz niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Lees verder
17 april 2008

Logistiek Park is overbodig

Nut en noodzaak van een Logistiek Park Moerdijk zijn niet onderbouwd. En ook niet te onderbouwen met vele honderden hectaren braakliggende grond op industrieterrein Moerdijk en in een straal van 25 km daar omheen. Dat wordt nu wetenschappelijk onderbouwd door een vandaag verschenen onderzoek van OTB Delft. Onderstaand artikel verscheen op 17 maart 2008 in BN/DeStem

Lees verder
16 april 2008

Zakkenvullende SP-ers

Het weekblad Elsevier komt deze week met een tendentieus artikel waarin de indruk wordt gewekt dat SP’ers ‘rommelen’ met hun onkostenvergoedingen. Met behulp van Kamerleden van de PvdA en CDA wordt een beeld geschetst van SP’ers die misbruik maken van belastinggeld om dure kleren te kopen en in luxe penthouses te verblijven.

Lees verder
6 april 2008

Bibliotheek ellende

Gisteren stond in BN/De Stem een bericht met een onzinverhaal over niet aanwezig zijn van de SP door PvdA wethouder M de Wit - Greuter. Het wordt hierna letterlijk weergegeven met een korte reactie van de voorzitter en van een andere aanwezige, die nu op de website van die krant staan.

Lees verder
3 april 2008

Kampioen doorschuiven

Pv/dA wethouder de Wit- Greuter heeft besloten haar "plannen" met de bibliotheken pas op 18 juni voor te leggen aan de raadscommissie. En dat terwijl zij reeds vanaf het voorjaar van 2007 volledig betrokken is geweest en er volgens haar al in juni van dat jaar goede afspraken met de regionale bibliotheek VanU over zijn gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier