h

Nieuws uit 2013

21 juni 2013

Moerdijk op weg naar de afgrond?

Op 20 junBenniei 2013 is in de gemeenteraad de jaarrekening over 2012 behandeld. Met een voordelig saldo van bijna 3 miljoen euro lijkt er niks mis mee te zijn. Maar achter deze cijfers schuilt toch een heel andere werkelijkheid. Het rapport van de rekeningcommissie liegt er niet om.

Lees verder
12 juni 2013

Begraafplaatsen

In de raadsvergadering van 6 juni stond het onderwerp begraafplaatsen op de agenda. Na een langdurig traject was de meerderheid van de raad, leek het wel, het onderwerp moe en moest er maar een besluit genomen worden. In die lange periode waren reeds vele deelbesluiten aan de raad voorgelegd.

Lees verder
12 juni 2013

Pannaveldje Oude Veiling

Trapveldje
Door de gemeente is op een totaal ongeschikte plaats, namelijk pal naast een aantal woningen in Fijnaart, een trapveldje aangelegd. Volgens de hiervoor verantwoor-
delijke wethouder Koevoets (VVD) was dat verkeerd ingeschat. Nog deze week zal het worden verwijderd en opgeslagen, iets wat ook geld gaat kosten. Terwijl de aanleg al meer dan € 15.000,- heeft gekost

Lees verder
11 juni 2013

Vroeg of Laat: Bakken in plaats van zakken


In 200Bak9 heeft SP Moerdijk via een enquête op deze website en via acties op twee braderieën aan de mensen gevraagd of zij hun kunststofafval via zakken wilden inleveren of het in bakken wilden deponeren. Slechts 9% koos voor de plastic zakken.

Lees verder
29 mei 2013

Stinkende stallen

Kippenstal
Het is niet voor niets dat SP milieugedeputeerde Johan van den Hout een maand geleden een brief heeft gestuurd aan alle Noord-Brabantse gemeenten met het dringende verzoek om beter op de stankoverlast van agrarische bedrijven te gaan letten, en vooral streng te handhaven. Opvallend is dat deze officiële brief niet is gepubliceerd door B&W, terwijl dat bij elk wissewasje over andere zaken wel wordt gedaan.

Lees verder
10 mei 2013

Integriteit

Integer werd er vroeger niet echt bestuurd in diverse voormalige gemeenten die samengevoegd zijn tot Moerdijk. Als er gebouwd moest worden dan werd dat erg vaak gedaan op gronden die in handen waren van mensen met directe of indirecte lijnen met plaatselijke wethouders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier