h

Nieuws uit 2011

13 december 2011

SP : Reclamebeleid blijft mistig

Iedereen kan zien dat door het nieuwe reclamebeleid een nog grotere verrommeling is ontstaan en dat de publieke ruimte in handen is gevallen van de commercie. En of het allemaal wel klopt volgens de bestaande regels, normen en waarden is nog een hele grote vraag.

Lees verder
6 december 2011

SP: B&W geeft geen antwoord over verkwanselen openbare ruimte

Na het afsluiten door B&W van contracten met een aantal reclamebureaus zijn er vragen gesteld. Enkele dagen geleden schreef het college hierover een brief aan de raad, maar weer zonder antwoord. Onze fractievoorzitter Bennie Blom gaat nu proberen om via een dienen initiatiefvoorstel compensatie te krijgen voor de gedupeerde verenigingen. Het interview met hem staat onder dit artikel Reclameborden

Lees verder
6 december 2011

DIE AFKEER VAN WAT WE SAMEN HEBBEN GEREGELD

emileAls reactie op het discriminerende en beledigende stuk voor een groot deel van de samenleving dat werd geschreven door VVD fractievoorzitter Stef Blok, schreef SP fractievoorzitter
Emile Roemer:

Lees verder
4 december 2011

B&W voert raadsbesluit over hondenbelasting niet uit

In de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad het voorstel van B&W voor verhoging van de hondenbelasting met 26% verworpen. Die belasting zou alleen met de inflatiecorrectie worden verhoogd. Ook besloot de gemeenteraad over te gaan tot een extra verhoging met 1% van de OZB heffing voor niet-woningen.

Lees verder
3 december 2011

Rapport Veerman over waterveiligheid verworpen

Lemmer
In het kader van het Deltaprogramma wordt in 2014 besloten over een mogelijke actualisatie van de huidige normen voor waterveiligheid. Deltares heeft twee studies opgeleverd die tot doel hebben om de besluitvorming hierover te ondersteunen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier