h

Nieuws uit 2008

10 maart 2008

Verlaging hondenbelasting


Er zijn in alle kernen bakken geplaatst om hondenpoep in te gooien maar dat werkt onvoldoende. Veel mensen ruimen alles op, maar een aantal doen dat niet. Wij hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de hondenbelasting als proef voor één jaar te verlagen met 50 procent, met de belofte dat die verlaging blijvend wordt als er duidelijk minder vervuiling is ontstaan.

Lees verder
6 maart 2008

Beloofd is beloofd!

Na jaren van hoog tegen de voorgevels en ramen opspattend water in de Vrouwe Jacobstraat te Fijnaart is wethouder Koevoets toch overstag gegaan voor de aanhoudende druk van de SP. Vandaag is in de gemeenteraad een voorstel voor herbestrating en het verstevigen van de funderingsconstructie aangenomen. Door deze grondige aanpak die nog dit jaar wordt uitgevoerd verdwijnt de wateroverlast. € 137.500,- uit het begrotingsoverschot van 2006 is hiervoor gereserveerd. Wij hadden voor de raadsverkiezingen de mensen in die straat beloofd er alles aan te zullen doen om die overlast op te lossen. Die is er nu gekomen. Beloofd is beloofd!

Lees verder
2 maart 2008

Armoedebestrijding

Ik 2005
Om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten, stelt het kabinet in 2008 en 2009 jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar. Die extra middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Lees verder
23 februari 2008

Balkenende IV is passieloos verstandshuwelijk

ColumnEen jaar na zijn aantreden heeft het kabinet Balkenende IV bewezen in niets te verschillen van zijn drie voorgangers. Dat zei SP-leider Jan Marijnissen vandaag tegen de partijraad in Amersfoort. “Balkenende IV doet niets aan armoede, de hypotheekrenteaftrek blijft onbespreekbaar, er komt geen onderzoek naar Irak en geen referendum over het Europees Verdrag. Dit is geen nieuw kabinet, dit is meer van hetzelfde.”

Lees verder
15 februari 2008

Industrieterrein Moerdijk te koop

Derde partijen worden mogelijk ingeschakeld om met (grote) financiële bijdragen tot een sluitende business-case van de gebiedsvisie Moerdijk-Oost te komen. Welke partijen dat zijn, kon of wilde wethouder Ada Grootenboer op 15 februari in de cie. Bestuur en Middelen niet aangeven.

Lees verder
7 februari 2008

Ontsnapte gifwolk Shell was veel groter

De gifwolk die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte, blijkt veel groter dan gedacht. Volgens de provincie Noord-Brabant heeft Shell donderdag gemeld dat er zo'n 5300 kilo etheenoxide ontsnapt is, aanzienlijk meer dan de 1000-2000 kilo waar men in 2004 van uitging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier