h

Nieuws uit 2008

28 maart 2008

Rotterdam wil aandeel in Havenschap Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk moet nader gaan samenwerken met het havenbedrijf van Rotterdam. Dat geluid zingt al langer rond en klonk gisteravond ook door in de Moerdijkse raadscommissie Bestuur en Middelen. Voorzitter Jan Peters van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) kwam inspreken op de nota Economisch Beleid 2008-2011 en pleitte voor die nadere samenwerking met Rotterdam.

Lees verder
28 maart 2008

Verlaging hondenbelasting gaat niet door

Het initiatiefvoorstel van de SP in de gemeenteraad van Moerdijk, om de hondenbelasting te halveren, vond gisteravond geen enkele weerklank bij de rest van de gemeenteraad. SP-raadslid Chris Verschuuren legde aan het begin van het debat nog even de achterliggende gedachte uit: "De verlaging moet voor hondenbezitters een aansporing zijn om elkaar aan te spreken, waardoor de overlast van hondenpoep vermindert."

Lees verder
26 maart 2008

Actie Kruiwagen

Kruiwagens
Milieudefensie biedt de leden van de Tweede Kamercie. VROM op donderdag 24 april 30 kruiwagens met ‘te beschermen grond’ aan. Op die dag vergadert de commissie over het nationale bedrijventerreinenbeleid. Deze grond is afkomstig van mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen.

Lees verder
16 maart 2008

Gevaar in Vlinderbuurt


Na het herstraten van de laatste straten in de Vlinderbuurt is er een niet zo leuke situatie ontstaan voor de buurtbewoners door het “opslaan” van overtollige zaken. Aan de Wintervlinder ligt een grote hoop stenen, direct naast de openbare weg en ook is er overtollige grond langs diezelfde weg gestort.

Lees verder
16 maart 2008

Openbaar gebied

Omdat het havenschap Moerdijk volgens B&W de zeggenschap heeft over het afsluiten van het industrieterrein Moerdijk hebben wij op 6 maart hierover vragen gesteld. Temeer ook omdat de politie op dat privéterrein bekeuringen geeft. Deze vragen zijn, beknopt weergegeven:

Lees verder
16 maart 2008

Ter Horst blijft agenten beledigen


16-03-2008 • SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil opheldering van PvdA-minister Ter Horst over haar opmerking dat de agenten ‘korte lontjes’ hebben en hun kritiek op haar cao-voorstellen een teken zijn van ‘verruwing’ van de maatschappij.
Lees HIER verder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier