h

Nieuws van de afdeling

19 april 2008

Industriegrond niet verkwanselen

Hoe duurzaam is het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' dat deze week op gezag van Milieudefensie verscheen. Niet bepaald. Zeggen Koos Seerden, directeur van ruimtelijk adviesbureau RBOI in Rotterdam en - als raadgever van provincie, gemeente Moerdijk en havenschap een van de geestelijke vaders van het Logistiek Park - en havenschapdirecteur Udo Uiterwijk.

Lees verder
19 april 2008

Onthullend rapport over LP


Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat op 17 april openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.Volgens de onderzoekers is de verwachte vraag naar nieuwe bedrijventerreinen door de provincie Noord-Brabant zeer optimistisch berekend.

Lees verder
19 april 2008

Statenvragen over LP

Statenlid Johan Martens van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord- Brabant zet grote vraagtekens bij de noodzaak tot aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Hij heeft naar aanleiding van het deze week verschenen rapport van TU Delft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
18 april 2008

Kabinet pikt geld van ouderen en zieken

De balkenbende heeft nu besloten om ook het allerlaatste beetje geld bij mensen met lage inkomens weg te halen. De aftrekpost voor bijzondere ziektekosten verdwijnt met ingang van 1 januari 2009. dat betekent dat kosten voor een dieet, een bril, een gebit, een begrafenis enz niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Lees verder
17 april 2008

Logistiek Park is overbodig

Nut en noodzaak van een Logistiek Park Moerdijk zijn niet onderbouwd. En ook niet te onderbouwen met vele honderden hectaren braakliggende grond op industrieterrein Moerdijk en in een straal van 25 km daar omheen. Dat wordt nu wetenschappelijk onderbouwd door een vandaag verschenen onderzoek van OTB Delft. Onderstaand artikel verscheen op 17 maart 2008 in BN/DeStem

Lees verder
16 april 2008

Zakkenvullende SP-ers

Het weekblad Elsevier komt deze week met een tendentieus artikel waarin de indruk wordt gewekt dat SP’ers ‘rommelen’ met hun onkostenvergoedingen. Met behulp van Kamerleden van de PvdA en CDA wordt een beeld geschetst van SP’ers die misbruik maken van belastinggeld om dure kleren te kopen en in luxe penthouses te verblijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier