h

Nieuws van de afdeling

1 september 2008

Werk in uitvoering

Een aantal werken aan wegen en rioleringen zullen volgens de afdeling wegen van de gemeente Moerdijk worden uitgevoerd zoals het erbij staat omschreven. Voor de herbestrating van de Vrouwe Jacobstraat en de drainage van de Frederik Hendrikstraat in Fijnaart hebben wij hard en lang moeten strijden, maar het gaat nu toch echt gebeuren.

Lees verder
1 september 2008

Veel vrijwilligers voor buurtbus

De oproep om vrijwilligers voor de Heijningse buurtbus is goed geslaagd. De dorpsraden van Fijnaart en Heijningen beide kernen konden tijdens de Fendertse week 34 mensen noteren die als vrijwilliger op de minibus willen rijden. In december gaat volgens de gemeente de buurtbus op werkdagen rijden van Dinteloord via Heijningen en Fijnaart naar Klundert en terug. De route en de dienstregeling zijn nog niet bekend; wel dat de bus van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ’s avonds zal rijden.
DORPSRADEN, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!

Lees verder
31 augustus 2008

Onmenselijke zaken


Tot ongeveer een jaar of 4 geleden had Moerdijk een hele goeie afdeling Sociale Zaken waarbij de mens als mens werd beschouwd en behandeld. Door de inmiddels met een gouden handdruk vertrokken gemeentesik werd die afdeling opgeheven en de medewerkers verdeeld over het hele gemeentehuis. Vanaf die tijd is het steeds slechter geworden omdat de handhaving boven menselijkheid is gesteld. Het lijkt er wel op of mensen die meestal zonder hun schuld in de bijstand komen als potentiële bedriegers worden beschouwd.

Lees verder
28 augustus 2008

Waterschap in de fout

Waterschap Brabantse Delta is de afspraak met de gemeente Moerdijk niet nagekomen om automatisch vrijstelling te verlenen aan mensen die al vrijgesteld waren van gemeentelijke heffingen. De gemeente Moerdijk had dit goed geregeld en kan hier echt niets aan doen. Wij hebben contact opgenomen met de gemeente die ook al een aantal telefoontjes hierover had gekregen. Er is nu afgesproken dat die mensen geen kwijtschelding aan hoeven te vragen bij Brabantse Delta. Ook zullen zij een excuusbrief van dat bedrijf ontvangen.

Lees verder
26 augustus 2008

Slecht fietspad

Eind 1999 heeft de gemeente Moerdijk de Appelaarsedijk overgenomen van de provincie waarna in 2000 Heijmans Wegenbouw te Rosmalen de opdracht tot aanleg kreeg. Dit viel toen onder verantwoordelijkheid van VVD wethouder Kramer. De opdracht hield ook in dat de aannemer het onderhoud gedurende 10 jaar moest uitvoeren, dat zat ook in de aanneemsom. Aan dat onderhoud mankeert nogal wat.

Lees verder
26 augustus 2008

Vlinderbuurt wordt schoon

Van de projectleider hebben wij vandaag gehoord dat de berg vervuilde straatstenen in de Vlinderbuurt binnenkort zal worden verwijdert. En dat is maar goed ook want anders lopen er straks wellicht bruine vierpoters met lange staarten rond in een nieuwbouwwijk met kleine kinderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier