h

Nieuws van de afdeling

26 maart 2008

Actie Kruiwagen

Kruiwagens
Milieudefensie biedt de leden van de Tweede Kamercie. VROM op donderdag 24 april 30 kruiwagens met ‘te beschermen grond’ aan. Op die dag vergadert de commissie over het nationale bedrijventerreinenbeleid. Deze grond is afkomstig van mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen.

Lees verder
16 maart 2008

Gevaar in Vlinderbuurt


Na het herstraten van de laatste straten in de Vlinderbuurt is er een niet zo leuke situatie ontstaan voor de buurtbewoners door het “opslaan” van overtollige zaken. Aan de Wintervlinder ligt een grote hoop stenen, direct naast de openbare weg en ook is er overtollige grond langs diezelfde weg gestort.

Lees verder
16 maart 2008

Openbaar gebied

Omdat het havenschap Moerdijk volgens B&W de zeggenschap heeft over het afsluiten van het industrieterrein Moerdijk hebben wij op 6 maart hierover vragen gesteld. Temeer ook omdat de politie op dat privéterrein bekeuringen geeft. Deze vragen zijn, beknopt weergegeven:

Lees verder
16 maart 2008

Ter Horst blijft agenten beledigen


16-03-2008 • SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil opheldering van PvdA-minister Ter Horst over haar opmerking dat de agenten ‘korte lontjes’ hebben en hun kritiek op haar cao-voorstellen een teken zijn van ‘verruwing’ van de maatschappij.
Lees HIER verder.

Lees verder
10 maart 2008

Verlaging hondenbelasting


Er zijn in alle kernen bakken geplaatst om hondenpoep in te gooien maar dat werkt onvoldoende. Veel mensen ruimen alles op, maar een aantal doen dat niet. Wij hebben daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de hondenbelasting als proef voor één jaar te verlagen met 50 procent, met de belofte dat die verlaging blijvend wordt als er duidelijk minder vervuiling is ontstaan.

Lees verder
6 maart 2008

Beloofd is beloofd!

Na jaren van hoog tegen de voorgevels en ramen opspattend water in de Vrouwe Jacobstraat te Fijnaart is wethouder Koevoets toch overstag gegaan voor de aanhoudende druk van de SP. Vandaag is in de gemeenteraad een voorstel voor herbestrating en het verstevigen van de funderingsconstructie aangenomen. Door deze grondige aanpak die nog dit jaar wordt uitgevoerd verdwijnt de wateroverlast. € 137.500,- uit het begrotingsoverschot van 2006 is hiervoor gereserveerd. Wij hadden voor de raadsverkiezingen de mensen in die straat beloofd er alles aan te zullen doen om die overlast op te lossen. Die is er nu gekomen. Beloofd is beloofd!

Lees verder

Pagina's

U bent hier