h

Overlast door gemeente

13 augustus 2008

Overlast door gemeente


Op 16 maart 2008 hebben wij vragen gesteld over het “opslaan” van overtollige zaken aan de Wintervlinder, dit vooral omdat op klachten van omwonenden niet werd gereageerd. Weken later werd de los gestorte berg ongereinigde straatstenen beveiligd door er een hekwerk omheen te plaatsen.

Waarom die stenen recht tegenover de woningen zijn gestort is nooit echt duidelijk geworden, behalve dan uit gemakzucht omdat men denkt die stenen bij een volgende uitbreiding te gaan gebruiken. Maar wanneer die er komt weet men nog niet echt….
Enige weken geleden zijn de bergen vervuilde grond naast die stenen verwijderd en is dat gedeelte geëgaliseerd.

Aan de vervuiling van de grote hoop straatstenen door aanhangende grond en afval is niets gedaan. Er is uitsluitend een hek omheen gezet, het vuil is nooit verwijderd. Dat is verrekte goed zichtbaar; het is nu een groene berg met allerlei planten erop.

Mooie natuur zult u denken, maar alle planten hebben al gebloeid en zaad ontwikkeld. Waaronder ook akkerdistels die wettelijk bestreden moeten worden voor die zich uit kunnen zaaien. Dus de gemeente overtreedt in deze zelf de wet en dat is niet zo best.

Verschillende bewoners hebben hierover al telefonisch hun ongenoegen geuit bij de gemeente, want zij zien de bui al hangen. Hun tuinen staan volgend jaar immers geheid vol met onkruid van zaad afkomstig van op die berg stenen weelderig groeiende planten en grassen, die al in bloei hebben gestaan en door de wind hun zaden rijkelijk hebben verspreid over de hele buurt.

Wij hebben B&W vandaag gevraagd zsm maatregelen te nemen om deze vervuiling grondig te verwijderen door bv. de hele berg stenen en rotzooi af te voeren naar de gemeentewerf om die gereed te maken voor hergebruik of zoiets.

U bent hier