h

Nieuws uit 2011

26 februari 2011

Dit is mijn protest

26 februari 2011

Straatnamen

In de commissie bestuur en middelen is de nieuwe verordening naamgeving aan de orde geweest. Met deze verordening worden regels gesteld rondom bijvoorbeeld straatnaamgeving. Deze bevoegdheid behoort aan de gemeenteraad maar er wordt voorgesteld deze te delegeren aan het college.

Lees verder
26 februari 2011

Bijstand = gras eten

Als het aan de a-sociale PVV/CDA/VVD kliek ligt moeten gezinnen in de bijstand verhongeren of in leven zien te blijven van langs de weg groeiende zaken zoals gras, brandnetels enz. Gezinnen waarvan een lid bijstand ontvangt moeten honderden euro’s per maand in gaan leveren als het aan hen ligt.

Lees verder
22 februari 2011

Protesteer

20 februari 2011

SP: Laat West-Brabanders niet opdraaien voor kosten brand Chemie-Pack

Door SP Statenlid Ron van Zeeland zijn op 17 februari vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over het op die dag verschenen bericht dat Waterschap Brabantse Delta genoodzaakt is om de kosten van de nasleep van de brand bij Chemie-Pack op de West-Brabantse boeren en burgers af te wentelen.

Lees verder
18 februari 2011

Waar blijft het milieubeleidsplan?

In april 2010 heeft de SP fractie een initiatiefvoorstel ingediend om het college op te dragen een nieuw afvalbeleid op te stellen. Hoewel wethouder Punt de commissie Fysieke Infrastructuur op 11 mei 2010 adviseerde het voorstel niet aan te nemen gaf hij aan dat het SP voorstel inhoudelijk correct was maar dat het te vroeg kwam. Hij heeft toen toegezegd in het voorjaar van 2011 met een nieuw plan te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier