h
10 juli 2007

Ondertekening intentieverklaring uitgesteld


Vandaag heeft de gemeente Moerdijk bericht ontvangen van de ministers Cramer en van der Hoeven dat de voor morgen geplande ondertekening van de intentieverklaring over Port of Brabant/Logistiek Park niet doorgaat.
Diverse Tweede Kamerfracties; met voorop SP en GroenLinks; hebben grote bezwaren tegen dit plan ingebracht en hebben verzocht om hier eerst een kamerdebat over te houden.

Lees verder
1 juli 2007

Gevaarlijke skatebaan in Willemstad

In maart van dit jaar is de skatevoorziening in Willemstad vroegtijdig verplaatst uit de veilige woonwijk naar een locatie aan de rand van het dorp, waar slechts de grazende schapen een oogje in het zeil kunnen houden. En waar oudere jongeren wedstrijdjes houden wie het snelst over de verkeersdrempels durft te rijden. Hierover hebben wij onderstaande vragen gesteld aan B&W voor de raadsvergadering op 21 juni.

Lees verder
24 juni 2007

Kaboutersprotest tegen Logistiek Park

Tuinkabouters, symbool voor het verzet tegen de komst van logistiek park Moerdijkse Hoek, hebben donderdag 21 juni voor aanvang van de raadsvergadering in Zevenbergen een protestactie gehouden. Burgemeester Henk den Duijn kon het wel waarderen.

foto Ramon Mangold/het fotoburo

Lees verder
13 juni 2007

Kamerfractie Groen Links tegen Logistiek Park

GroenLinks in Moerdijk heeft haar principes gewoon overboord gegooid door deelname in de coalitie met CDA, PvdA en VVD. Die coalitie wil met alle geweld de intentieverklaring voor het totaal overbodige Logistiek Park tekenen. GroenLinks is daar voor beloond met een wethouderszetel waarop na 21 juni hoogstwaarschijnlijk de huidige fractievoorzitter Wil Vissers zal gaan zitten, omdat GL wethouder Scheifes volgende week opstapt. Maar....

Lees verder
7 juni 2007

Antwoorden op vragen grondwateroverlast

Naar aanleiding van een aantal (soms jarenlange) klachten van bewoners in Fijnaart over optrekkend vocht in woningen en erg natte tuinen hebben wij op 7 juni enkele vragen gesteld aan B&W. De antwoorden hierop hebben wij onder de vragen geplaatst.

Lees verder
6 juni 2007

Subsidieaanvraag

Na enig onderzoek hebben wij op 6 juni 2007 een initiatiefvoorstel voor het toekennen van subsidie aan de Voedselbank Moerdijk ingediend ter behandeling in de raadsvergadering op 21 juni aanstaande.
De belangrijkste punten in ons verzoek zijn:

Lees verder
1 juni 2007

Kan B&W wel lezen?

Vandaag werden wij verrast met het besluit van B&W om geen subsidie te geven aan de voedselbank. Dat werd ons meegedeeld via een openbare raadsinformatiebrief en het besluit wordt besproken en eventueel toegelicht door B&W in de cie. Sociale Infrastructuur op woensdag 13 juni.

Lees verder
30 mei 2007

Nieuwe vragen over de zaak Baan

Nadat op 14 december de meerderheid van de raad akkoord was gegaan met de gouden handdruk van € 330.000,- aan Carla Baan heeft B&W haar nog een fikse nabetaling gegeven. Die was de raad onbekend op 14 december en daardoor heeft het college naar onze mening de zaak aardig bedonderd. Wij hebben daarover vragen gesteld en een nietszeggend en nergens door onderbouwd antwoord gekregen. Op 26 mei hebben wij nogmaals deze onverkwikkelijke zaak aan de orde gesteld, met het verzoek daarop binnen 14 dagen schriftelijk antwoord te geven.

Lees verder
27 mei 2007

Boek Carla Baan dicht?

Door Onafhankelijk Moerdijk - hierin gesteund door de SP - werd een voorstel ingediend om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het toekennen van een gouden handdruk van € 330.000,- aan een niet meer in de organisatie passende functionaris. De coalitie wilde dat niet, waardoor in Moerdijk de achterkamertjespolitiek blijft bestaan.

Lees verder
13 mei 2007

Verplicht aanbesteden OV afschaffen

De Tweede Kamer kan op korte termijn de verplichte aanbestedingen in het stads- en streekvervoer afschaffen. Het Europees Parlement heeft gisteren duidelijk aangegeven dat het niet ideaal is als al het stads- en streekvervoer aanbesteed wordt. SP-Kamerlid Emile Roemer zal een voorstel indienen om de provincies en de grote steden de vrijheid te geven zelf te bepalen of zij het openbaar vervoer willen aanbesteden of aan een eigen vervoerder geven.

Lees verder

Pagina's