h

Subsidieaanvraag

6 juni 2007

Subsidieaanvraag

Na enig onderzoek hebben wij op 6 juni 2007 een initiatiefvoorstel voor het toekennen van subsidie aan de Voedselbank Moerdijk ingediend ter behandeling in de raadsvergadering op 21 juni aanstaande.
De belangrijkste punten in ons verzoek zijn:

Dat het nemen van een besluit over deze subsidieaanvraag volgens de verordening geheel bij de raad ligt; B&W mag wel adviseren maar de Raad beslist. Zo'n advies heeft de raad nooit ontvangen, alleen een ongeldig besluit over een verkeerd bedrag. Het subsidieverzoek is van groot belang om mensen te helpen die buiten hun schuld zelfs geen geld meer hebben om eten te kopen.

SP Moerdijk stelt de raad daarom voor om B&W op te dragen over te gaan tot het verlenen van de aangevraagde subsidie aan de Voedselbank Moerdijk, en wel:
- € 5000,- éénmalig ter bekostiging van noodzakelijke inventaris en materiaalkosten zoals diepvrieskisten, kratten, e.d.;
- € 100,- per maand voor vervoerskosten, benzine, autoverzekering, e.d..
- volledige vergoeding van op basis van tevoren vastgestelde tarieven gehouden intakegesprekken door Stichting De Markenlanden.

En in deze rijke gemeente kunnen alle kosten natuurlijk gemakkelijk worden gedekt uit de algemene reserve.

U bent hier