h

Gevaarlijke skatebaan in Willemstad

1 juli 2007

Gevaarlijke skatebaan in Willemstad

In maart van dit jaar is de skatevoorziening in Willemstad vroegtijdig verplaatst uit de veilige woonwijk naar een locatie aan de rand van het dorp, waar slechts de grazende schapen een oogje in het zeil kunnen houden. En waar oudere jongeren wedstrijdjes houden wie het snelst over de verkeersdrempels durft te rijden. Hierover hebben wij onderstaande vragen gesteld aan B&W voor de raadsvergadering op 21 juni.

De jeugd mocht een alternatief speeltoestel kiezen voor de locatie waar de skatebaan is verwijderd. Dat is een avonturenpad geworden dat geplaatst zou worden voor de aanvang van de grote vakantie op 30 juni a.s. Dit is nadrukkelijk beloofd tijdens de opnames van SBS 6 op 3 april door wethouder Grootenboer en Mireille de Groot en tijdens de uitzending door Piet Paulisma bekendgemaakt.

Op 5 juni is er door een van de ouders schriftelijk gevraagd wanneer dat avonturenpad geplaatst zou worden. Binnen een week werd zij gebeld door Corné van Gils van werkvoorbereiding en directievoering met het verhaal dat het avonturenpad nog niet was besteld omdat “de inkoopprocedure nu eenmaal een ingewikkeld iets is. En dat misschien in week 25 (deze week) de bestelling zou worden geplaatst maar men wel moet rekenen op minimaal 6 weken levertijd en het is vakantieperiode dus reken maar op eind september".
Uit navraag bij de leverancier is ons gebleken dat de levertijd ten hoogste drie weken bedraagt. En indien het nog ergens voorradig is kan het zelfs direct geleverd worden.

Dit is de zoveelste belofte aan de kinderen die niet nagekomen wordt. Ook het verkeerspleintje dat geschilderd zou worden op de achtergebleven asfaltplak waar eerst de skatebaan stond is nog niet gerealiseerd.

De skatebaan is wel verplaatst maar niet geborgd of vastgezet en beveiligd volgens de geldende voorschriften. Deze situatie is als volgt omschreven in de klachten die een aantal ouders inmiddels hebben ingediend bij de Voedsel en Warenautoriteit:

De 4 skatetoestellen zijn niet verankerd in de ondergrond, de rubberen strips van de Quarterpipes zitten los; er passen kinderhanden tussen. De houten schotten aan de achterkant van de berylbank zijn zo in elkaar geschroefd dat de houten panelen elkaar overlappen in plaats van op elkaar aansluiten. De kinderen kunnen moeiteloos met z'n drieën het rode speeltoestel optillen en verplaatsen. Eén quarterpipe staan zo slecht dat er een schoenneus past tussen het toestel en de ondergrond. Verder is er geen omheining en dus kunnen de kinderen zo de weg op schieten wanneer zij hun vaart niet onder controle hebben.

Onze vragen over deze zaken zijn:
Op 3 april is aan heel Nederland beloofd dat het Avonturenpad er voor 30 juni zou liggen, waarom is dat niet op tijd besteld?

Indien het toegezegde pad in voorraad is bij de leverancier zijn een aantal ouders bereid om het toestel deskundig en volgens de veiligheidsnormen in elkaar te zetten en te plaatsen voor 30 juni. Dat is alleen mogelijk indien het toestel bij de leverancier wordt opgehaald.
Is de wethouder bereid om direct dat speeltoestel te bestellen en dit af te laten halen in Eindhoven met een vrachtauto van de gemeente en af te leveren in Willemstad? Zo niet, waarom niet?

Wat is de reden dat de skatebaan niet volgens de normen aan elkaar is gezet en goed is verankerd?

Weet de wethouder dat het vrijgeven van deze voorziening voor gebruik als die niet aan de normen voldoet een behoorlijke wetsovertreding is?

Zo ja, waarom is dat speeltoestel dan in deze gevaarlijke toestand vrijgegeven?

Het beloofde toezicht bij de skatebaan is niet aanwezig, hoe gaat de wethouder daarin voorzien?

Is het college zich er van bewust dat door het niet nakomen van gedane afspraken het vertrouwen in het gemeentebestuur onder het vriespunt is gedaald en wat denkt het college daar aan te doen?

U bent hier