h

Kan B&W wel lezen?

1 juni 2007

Kan B&W wel lezen?

Vandaag werden wij verrast met het besluit van B&W om geen subsidie te geven aan de voedselbank. Dat werd ons meegedeeld via een openbare raadsinformatiebrief en het besluit wordt besproken en eventueel toegelicht door B&W in de cie. Sociale Infrastructuur op woensdag 13 juni.

Op het eerste gezicht een kwalijke zaak. Er was immers zowel in die commissie als in de raad een meerderheid om de Voedselbank de gevraagde subsidie toe te kennen. Maar… bij doorlezen van de stukken en de verslagen kwamen wij er al snel achter dat de werkelijk gevraagde subsidie NIET is afgewezen.
Het college heeft namelijk in haar grote wijsheid besloten om een niet bestaand subsidieverzoek van € 25.000,- af te wijzen. Er is echter alleen verzocht om toekenning van een startsubsidie van € 5.000,- en een maandelijkse doorlopende bijdrage voor vervoer, autoverzekering, benzinekosten e.d. van ongeveer € 100,- Tijdens de toelichting door de heer F. Booy namens de Voedselbank in die cie. op 11 april zijn die bedragen luid en duidelijk door hem uitgesproken. Deze notitie zit verder ook zoals gebruikelijk bij het al eerder verschenen verslag van die commissie, en iedereen kan dat verhaal nog beluisteren via de gemeentelijke website.

Stommer kun je het bijna nergens meemaken, dit kon weleens een unicum zijn in de gemeentelijke wereld. Maar misschien was het wel bedoeld om “Moerdijk op de kaart te zetten” want die kreet horen wij tegenwoordig nogal eens van B&W.
Het getuigt naar onze mening niet direct van kennis van zaken en enig inzicht in de materie bij B&W. Een normale burger zou nu misschien gaan denken "Zie je wel, B&W zijn dus echt te stom om voor de duivel te dansen" en dat moet natuurlijk niet te vaak gebeuren. Dat het imago en de politieke ambities van B&W hierdoor zijn aangetast zal ons een zorg zijn. Door dit ondoordachte besluit worden echter wel hardwerkende en onbetaalde vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hulp aan noodlijdende medemensen, in een vreemd daglicht gesteld. En dat moet echt nooit meer gebeuren. Deze lachwekkende blunder kan naar onze menig alleen maar goed worden gemaakt door zonder enige beknibbeling de echte aanvraag van de Voedselbank Moerdijk goed te keuren, zoals de commissie en de raad hebben geadviseerd aan B&W.

Ook wordt nu duidelijk waarom B&W - en straks natuurlijk de coalitiepartijen - akkoord gaan met ondertekening van de de intentieverklaring over het Zeehaventerrein Moerdijk. Dat stuk is waarschijnlijk ook niet echt gelezen; het zit vol voetangels en klemmen die een goed lezer niet over het hoofd kan zien.

.

U bent hier