h

Verplicht aanbesteden OV afschaffen

13 mei 2007

Verplicht aanbesteden OV afschaffen

De Tweede Kamer kan op korte termijn de verplichte aanbestedingen in het stads- en streekvervoer afschaffen. Het Europees Parlement heeft gisteren duidelijk aangegeven dat het niet ideaal is als al het stads- en streekvervoer aanbesteed wordt. SP-Kamerlid Emile Roemer zal een voorstel indienen om de provincies en de grote steden de vrijheid te geven zelf te bepalen of zij het openbaar vervoer willen aanbesteden of aan een eigen vervoerder geven.

In 2001 ging de Wet Personenvervoer 2000 in. Deze wet stelt het openbaar vervoer onderhevig aan marktwerking. Hiermee liep Nederland vooruit op Europese regelgeving die eraan leek te komen. Sinds gisteren is definitief duidelijk dat er geen Europese verplichting tot aanbesteding komt. Onder leiding van SP-Europarlementariër Erik Meijer besloot het Europees Parlement de aanbestedingen vrijwillig te maken. Landen hebben zelf de vrijheid of zij van deze mogelijkheid gebruik maken.

Volgens Roemer zal de marktwerking in het openbaar vervoer moeten stoppen. “De marktwerking heeft geleid tot het schrappen van veel ritten, bezuinigingen op service en onderhoud en veel arbeidsonrust. Bovendien moeten gemeentelijke vervoersbedrijven nu verkocht worden tegen de wens van de grote steden en haar bevolking. In een recent Kamerdebat verdedigde staatssecretaris Huizinga haar beleid nog met het argument dat dit van Brussel moest. Nu die vlieger niet meer opgaat, is het tijd om die verplichte aanbesteding uit de wet te schrappen.”

De SP heeft inmiddels een voorstel klaar liggen voor het debat. In het Kamerdebat onlangs gaven PVV, GroenLinks en SGP al aan dit te steunen. Ook PvdA-Europarlementariers steunen dit. Roemer: “In de verkiezingstijd was ook de PvdA-Kamerfractie erg kritisch over verplichte aanbestedingen. Met deze steun zal een Kamermeerderheid het stads- en streekvervoer kunnen bevrijden van de marktwaanzin.”

U bent hier