h

Antwoorden op vragen grondwateroverlast

7 juni 2007

Antwoorden op vragen grondwateroverlast

Naar aanleiding van een aantal (soms jarenlange) klachten van bewoners in Fijnaart over optrekkend vocht in woningen en erg natte tuinen hebben wij op 7 juni enkele vragen gesteld aan B&W. De antwoorden hierop hebben wij onder de vragen geplaatst.

Sinds de aanleg van de Sportwijk hebben aangrenzende bewoners in de Valenciennesstraat overlast gekregen van grondwater in hun tuinen en in het bij een aantal woningen aanwezige achterpad. Deze klachten zijn afgelopen najaar gemeld aan uw opzichter, die daarna persoonlijk deze zaken heeft opgenomen met de bewoners erbij, en heeft geconstateerd dat er sprake was van een behoorlijke wateroverlast.
Hiervoor zijn o.i. een tweetal oorzaken te noemen en wel het vernietigen van de drainage van de voormalige sportvelden door graaf- en heiwerkzaamheden en het verwijderen van de mooie windsingel bestaande uit grote bomen aan de zijde van de Valenciennesstraat.
Antwoord:
Bij het woonrijp maken worden de brandgangen (eigendom van wbv. Brabants Westhoek) herstraat en voorzien van kolken. Verwacht wordt dat met definitieve aanleg van straten en brandgangen de problemen worden opgelost.

In de Frederik Hendrikstraat zijn geruime tijd geleden - na actie van een groep bewoners - peilbuizen geplaatst om de hoogte van het grondwaterpeil in beeld te brengen. Een en ander is in overleg met perceeleigenaar wbv Brabants Westhoek uitgevoerd naar aanleiding van jarenlange klachten over optrekkend vocht bij woningen in deze straat.
Antwoord:
Uit de metingen in de geplaatste peilbuizen is duidelijk gebleken dat er structureel een te hoge grondwaterstand is. Er zal drainage worden aangelegd in de Fred. Hendrikstraat in Fijnaart.
Ook in de Prinses Margrietstraat en de Prinses Irenestraat in Helwijk gaat dat gebeuren vanwege hetzelfde probleem
.

Beide onderzoeken zijn tot stand gekomen in samenwerking met wbv Brabants Westhoek. De resultaten zijn neergelegd in een aan B&W aan te bieden adviesnota. Binnenkort worden de plannen voorgelegd en besproken met de bewoners.

U bent hier