h

Kamerfractie Groen Links tegen Logistiek Park

13 juni 2007

Kamerfractie Groen Links tegen Logistiek Park

GroenLinks in Moerdijk heeft haar principes gewoon overboord gegooid door deelname in de coalitie met CDA, PvdA en VVD. Die coalitie wil met alle geweld de intentieverklaring voor het totaal overbodige Logistiek Park tekenen. GroenLinks is daar voor beloond met een wethouderszetel waarop na 21 juni hoogstwaarschijnlijk de huidige fractievoorzitter Wil Vissers zal gaan zitten, omdat GL wethouder Scheifes volgende week opstapt. Maar....

Vandaag heeft de 2e kamerfractie van GroenLinks bij monde van Wijnand Duyvendak een aantal indringende vragen hierover gesteld aan minister van der Hoeven. Hieruit blijkt overduidelijk dat zijn - en Wil Vissers - partij tegen de aanleg van dat Logistiek park en elke verdere aantasting van de open ruimte is en blijft.
Hoe het nu moet met GroenLinks Moerdijk? Wie het weet mag het zeggen.

U bent hier