h
22 april 2007

Bestuursakkoord Noord-Brabant drie keer niks

Op 20 april heeft de Noord-Brabantse SP Statenfractie haar kritiek op het bestuursakkoord van de CDA-VVD-PvdA coalitie in de statenvergadering naar voren gebracht. En die kritiek was fel. Ook over de gang van zaken rond de totstandkoming van deze coalitie viel nog wel wat te zeggen.
Fractievoorzitter Nico Heijmans zei hierover het volgende:

Lees verder
3 april 2007

Asbestverwerkingsfabriek op Industrieterrein Moerdijk?

Tijdens de vergadering van de Burenraad van het Havenschap Moerdijk op 28 maart 2007 maakte innovatiemanager Hans Bolk van Heijmans Infrastructuur bekend dat die firma op het industrieterrein Moerdijk een installatie gaat bouwen die asbest kan omzetten in risicoloos materiaal dat gebruikt kan worden als vulstof in de wegenbouw.

Lees verder
29 maart 2007

SP wil vrijstelling voor Fendertse Week

Onlangs stelde het college van B & W een lijstje met Moerdijkse evenementen vast, die vrijgesteld zijn van de verplichting om een vergunning aan te vragen. Dat zijn bijvoorbeeld de kermis, de wielerronde en 'Zevenbergen Live' in Zevenbergen, het jazzfestival en de midzomernachtmarkt en 'Sail Willemstad' in Willemstad. Ze mogen, simpel gezegd, de knoppen voor licht en geluid wat verder open zetten.

Lees verder
14 maart 2007

Verwerking afvalstoffen uit de Martens 7 bij ATM

In september 2006 is het schip Martens 7 bij ATM in Moerdijk door de Officier van Justitie aan de ketting gelegd. Aan boord bevonden zich verschillende giftige stoffen in een niet nauwkeurig vast te stellen verhouding. Hierover zijn een aantal vragen gesteld welke vandaag zijn beantwoord.

Lees verder
12 maart 2007

Resultaten van alle Moerdijkse kandidaten

Aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben ook enkele inwoners van Moerdijk deelgenomen. Enkele kandidaten stonden in beide kiesdistricten op de lijst; maar allen in de kieskring Tilburg. De uitslagen van alle Moerdijkse kandidaten in dit kiesdistrict zijn:

Lees verder
2 maart 2007

Onnodige afscheidsreceptie van gemeenschapsgeld

Oud-gemeentesecretaris Mw. Carla Baan heeft bij haar vertrek op 31 december 2006 het leuke bedrag van € 333.000,- meegekregen, nadat zij enkele jaren ziek thuis was geweest. De burgemeester heeft haar nu ook nog een afscheidsreceptie op kosten van de gemeenschap aangeboden.

Lees verder
20 februari 2007

Het verhaal van Jan over de formatie.

Met gemengde gevoelens kijkt SP-leider Jan Marijnissen (54) terug op de afgelopen weken. Zijn partij werd de grote winnaar van de parlementsverkiezingen, maar de SP gaat - vooralsnog - niet regeren.

Lees verder
18 februari 2007

Moerdijkse Hoek(je)

EEN ANALYSE

Lees verder
10 februari 2007

Geen ZOAB op N285 bij Zevenbergen

De raad van de gemeente Moerdijk heeft op 25 januari 2007 unaniem een motie aangenomen waarin zij het college van B&W opdraagt per omgaande bij de provincie Noord-Brabant er op aan te dringen dat de N-285 een stillere wegdekverharding krijgt op het traject Prins Hendrikstraat - Zevenbergen/West v.v. zoals die ook is aangebracht op andere gedeelten van deze weg. Wethouder Koevoets heeft in die vergadering toegezegd dat per omgaande gereageerd zou worden naar de Provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn

Lees verder
9 februari 2007

Logistiek Park in het okseltje: JA of NEE

Tijdens de commissievergadering van Bestuur en Middelen gisteravond stelde de fractievoorzitter van Onafhankelijk Moerdijk een simpele vraag over het Moerdijkse Hoekje ofwel het Logistieke Park.

Lees verder

Pagina's