h

West-Brabantse reactie bedrijventerrein Hoekse Waard

31 januari 2008

West-Brabantse reactie bedrijventerrein Hoekse Waard

De West-Brabantse vergadering (het samenwerkingsverband van de 19 gemeenten in West-Brabant en Tholen) heeft vandaag in een brief aan minister van Economische Zaken M. van der Hoeven laten weten in deze regio nauwelijks ruimte te zien voor alternatieven voor het geplande bedrijventerrein in de Hoekse Waard.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een ruimtelijke verkenning gedaan naar alternatieven voor het geplande bedrijventerrein in de Hoekse Waard als locatie voor een bovenregionaal bedrijventerrein.
Daarbij zijn onder andere de gemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Moerdijk in beeld gekomen.

Twee gebieden

Burgemeester P. van der Velden van Breda laat in zijn rol als voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant de minister per brief weten dat dit vraagstuk de hele regio West-Brabant aangaat en niet alleen de vier gemeenten. Daarom is er gekozen voor een regionale insteek met betrekking tot dit vraagstuk.
In zijn brief stelt Van der Velden dat West-Brabant met het Logistiek Park Moerdijk al een flinke regionale opgaaf heeft ingevuld. De provincie Noord-Brabant heeft bewust de keuze gemaakt om in West-Brabant twee gebieden te ontwikkelen met een bovenregionale opgave: naast het Logistiek Park Moerdijk is dit het Agro-Food Cluster Dinteloord. Verdere stedelijke ontwikkelingen zoals wonen en bedrijventerreinen wil men concentreren in de stedelijke regio's. Ruimte voor meer lijkt dan ook nauwelijks aanwezig. De 19 West-Brabantse gemeente onderschrijven deze visie.

Bedrijventerreinmonitor
Daar komt nog bij dat blijkt uit de jaarlijkse bedrijventerreinmonitor, die door het SES West-Brabant wordt opgesteld, dat de eigen regionale behoefte aan bedrijfsterreinen, die er in West-Brabant is, momenteel al niet of nauwelijks kan worden geaccommodeerd. De West-Brabantse gemeenten stellen in hun schrijven aan de minister dat zij desondanks toch met haar in gesprek willen gaan over de conclusies van de ruimtelijke verkenning en mogelijke alternatieven voor de Hoekse Waard.

U bent hier