h

B&W tegen Windpark

18 december 2007

B&W tegen Windpark

Naar aanleiding van een zeer verontrustende mededeling over het niet verlenen van medewerking door B&W aan het totstandkomen van Windpark Oud Dintel gaan wij daar vragen over stellen in de raadsvergadering op donderdag 13 december aanstaande.

In de commissie FI van 28 september was er brede instemming met het genoemde initiatief, wel gaf de wethouder aan dat er capaciteitsproblemen in de organisatie zouden zijn. Waarop hij opdracht kreeg om de initiatiefnemers te verzoeken hierin een bijdrage te leveren. Dat hadden zij overigens al in de inspreeknota tijdens de commissie vergadering aangeboden. Op dat verzoek zijn zij ingegaan en hebben het verder ingevuld in diverse overleggen met wethouder Koevoets en de projectcoördinator.
De initiatiefnemers hebben zelfs afgesproken met wethouder Koevoets om de werkzaamheden ten behoeve van de procedures zoveel mogelijk voor hun rekening te nemen. Hierdoor is ons inziens volledig voldaan aan het verzoek om ondersteuning in verband met een mogelijk capaciteitsprobleem.

Wij willen antwoord van uw college op de volgende vragen:

1. Waarom is dit besluit niet bekend gemaakt aan de gemeenteraad?
2. Wat is de reden van het niet plaatsen op de website van het volledige B&W verslag waarin besloten is wat kennelijk is besloten over deze zaak door uw college?
3. Uw college heeft het in oktober te nemen besluit pas op 29 november genomen en aan de projectcoördinator opdracht gegeven het genomen besluit mee te delen aan de initiatiefnemers. Waarom is die telefonische boodschap van twee weken geleden niet gevolgd door een officiële brief met de onderbouwing van het collegebesluit?
4. Waarom heeft de wethouder heeft niet gereageerd op een door de initiatiefnemers op verzonden mail?

U bent hier