h

Het is herrie in Heijningen

29 mei 2015

Het is herrie in Heijningen

Foto: SP

Het is Herrie in Heijningen

 

Nee, deze keer geen populair kookprogramma, maar een warm pleidooi voor een passende oplossing van de geluidsoverlast in Heijningen.

Gisteravond was de dorpsavond over het gebiedsplan Heijningen waarbij een enorme belangstelling was vanuit het dorp, vooral vanwege de overlast door de rijksweg A4 en de aanwezigheid van wethouders.

Sinds de A4 tussen knooppunt Sabina en Bergen op Zoom open is, is het verkeersgeluid enorm toegenomen in Heijningen. Heijningen ligt vlak langs de snelweg A4 en door de aanwezige lintbebouwing aan de overkant kan je stellen dat de A4 door het dorp loopt.

 

SP Moerdijk vind het belangrijk dat er aanpassingen komen voor de bewoners van Heijningen. Zodat de rust en leefbaarheid weer terug komt en de inwoners niet meer blootgesteld worden aan de gezondheidsgevaren die geluidsoverlast met zich meebrengt.

Voordat de A4 werd doorgetrokken was het aantal voertuigen over de weg zo’n 15.000 per dag. Nu wordt het geschat op zo’n 40.000 voertuigen en Rijkswaterstaat schat dat het naar 60.000 voertuigen per dag gaat groeien want het is de kortste weg tussen de Amsterdamse, Rotterdamse en Antwerpse haven. Naast de geluidshinder is er ook sprake van trillinghinder en een zichtbare toename van fijnstof. Moesten de inwoners eerst 1 x per week hun tuinmeubilair afpoetsen, dat is nu dagelijks.

 

Ruim voor de opening van de A4 zijn in opdracht van de gemeente door een onafhankelijke bedrijf een jaar lang geluidsmetingen gedaan, met als uiteindelijk resultaat dat het gemiddelde geluid van de snelweg 61,9 dB is.

Theoretisch werd verwacht dat na de opening van de A4 het verkeer en daarmee gepaard gaande geluid toe zal nemen met 4 dB. Opgeteld bij de 62 dB komt het geluid dan boven de norm van 65 dB die Rijkswaterstaat met de wet in de hand hanteert. De oplossing die Rijkswaterstaat nu aan Heijningen biedt is het vervangen van het huidige asfalt door tweelaags ZOAB.  Volgens Rijkswaterstaat biedt dit een reductie van 2,3 dB zodat ze weer onder de wettelijke norm uitkomen.

We denken dat na het leggen van nieuw asfalt de norm nog steeds niet gehaald zal worden en er dus meer maatregelen nodig zullen zijn. SP Moerdijk pleit voor een goede isolerende en absorberende geluidswal aan twee kanten waarbij voorkomen wordt dat er een echo kan ontstaan, dus maatwerk. In 2008 al is hierover een motie van OM en SP Moerdijk aangenomen in de raad.

                      

Wetgeving.

De onder de kabinetten Balkenende (CDA) tot stand gekomen nieuwe geluidswet SWUNG I geeft maar weinig bescherming aan het dorp. Het stukje A4 door Heijningen lag er namelijk al als A29 tot Dinteloord en in de nieuwe geluidswet hoeft Rijkswaterstaat geen grote maatregelen te nemen omdat het hier geen nieuwe infrastructuur betreft. Om even als voorbeeld te noemen, verderop langs het nieuwe deel van de A4 staat een woonbestemming en daar staat wel een geluidswal.  In de nieuwe geluidswet is een geluidsproductieplafond voor de snelweg ten opzichte van aangrenzende bebouwing en dat is in het geval van Heiningen maar liefst een gemiddelde van 65 dB. Bij 60 dB moet je al flink hard tegen elkaar praten wil je boven het geluid uitkomen.

Paulus Jansen (SP)heeft toentertijd met succes een amendement ingediend bij de behandeling van de nieuwe geluidswet wat in het kort  inhoud dat meestal wordt uitgegaan van een theoretische berekening bij de geluidsproductieplafonds maar dat dit met echte metingen moet worden vastgesteld door een onafhankelijke partij. Dus ook nu dient er te worden gemeten omdat de A4 is opengesteld. De gemeente heeft dit ook toegezegd en dat ze daarmee niet wachten tot er stiller asfalt is aangelegd en dat er niet perse een jaar gemeten zal worden om tot resultaten te komen.

 

Gezondheidsproblemen door geluidsoverlast

(bron: Rijkswaterstaat)

Te hoge geluidsniveaus kunnen:

uw gehoor beschadigen;

uw nachtrust/slaap verstoren wat kan zorgen voor vermoeidheid, verminderde leerprestaties, depressies, verminderde weerstand, ongelukken, diabetes, overgewicht en verhoogde bloeddruk;

hartziekten en vaatziekten veroorzaken.

 

Zie ook:

http://moerdijk.sp.nl/nieuws/2011/04/geluidshinder-a4

http://moerdijk.sp.nl/nieuws/2012/01/soap-over-geluidswering-a4 http://moerdijk.sp.nl/nieuws/2010/05/op-een-mooie-zomerdag

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier