h

Soap over geluidswering A4

26 januari 2012

Soap over geluidswering A4

Wintertijd
In de winter is er weinig geluidsbescherming

Tijdens de kerncontactavond in Heijningen op 25 januari werden er heel wat vragen gesteld aan B&W over de te verwachten hoge geluidshinder bij de doortrekking van de A4. Dat is een echte soap aan het worden onder leiding van de verantwoordelijk wethouder Cors Punt van Onafhankelijk Moerdijk.

In oktober 2008 is een motie van OM en SP met de opdracht aan B&W in overleg te gaan met Rijkswaterstaat over goede geluidswering voor de kernen Heijningen en Helwijk ivm. de uitbreiding van de A4 met het traject Steenbergen-Bergen op Zoom unaniem aangenomen. Op de eerste zaterdag in mei 2010 hebben wij hierover uitgebreid gesproken met de directe buren van dat stuk snelweg. De resultaten daarvan kunt u onder dit bericht vinden. En in april 2011 kwamen wij erachter dat het vorige college die opdracht niet had uitgevoerd.

Waarna wij aan B&W hebben gevraagd om antwoord op een aantal vragen die u, evenals alle andere stukken, onder dit bericht kunt vinden. De zogenaamde antwoorden op onze vragen bestonden uit een hoop lege woorden waarin op geen enkele vraag antwoord werd gegeven. Dat vinden wij niet zo vreemd want deze manier van "beantwoorden" is al jaren gebruikelijk. Dat neemt niet weg dat het erg onbeschaafd is, om geen ander woord te gebruiken dat met dezelfde letters begint. Hieruit kwam wel naar voren dat de opdracht uit de unaniem aangenomen motie nooit is uitgevoerd door het vorige college van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Dat is kort geleden helemaal duidelijk geworden uit de antwoorden op de zienswijzen van de gemeente Moerdijk, die in april 2010 zijn ingediend.
Heijningen
In de zomer geeft het groen wat meer bescherming

Marjolein de Wit( PvdA) heeft als verantwoordelijk wethouder in 2008; uiteraard samen met het toenmalige college; duidelijk laten blijken grote minachting te hebben voor een opdracht die door de volledige gemeenteraad aan B&W was gegeven. Het is jammer dat wij dat niet eerder wisten want dan hadden wij vast en zeker een motie van afkeuring tegen haar ingediend. Twee mede-verantwoordelijke wethouders zitten er nog steeds, en wel Ada Grootenboer van het CDA en de welbekende Louis Koevoets van de VVD. Wat ons betreft zijn die daar nog steeds voor aansprakelijk en het zou hen sieren om dat in het openbaar toe te geven en door snel en hard met de verantwoordelijke minister te gaan onderhandelen over de afspraken die al in 1998 over de mogelijke geluidhinder zijn gemaakt.

Deze zaak ligt nu op het bordje bij wethouder Cors Punt van OM en je zou verwachten dat die er alles aan zou doen om die motie zo snel mogelijk uit te voeren. Zijn partij - toen in de oppositie - was mede initiatiefnemer van die motie. En; het is bijna jammer om het te zeggen; ook bij hem gebeurt er niets of bijna niets. Het blijft bij veel geblaat maar weinig wol. Veel woorden gebruiken om niets te zeggen is bij hem tot grote kunst verheven.

Omdat de zogenaamde antwoorden op onze vragen nietszeggend waren, hebben wij in augustus 2011 een aantal vervolgvragen gesteld. De antwoorden hierop waren wel iets beter maar de beloften die erin werden gedaan zijn tot en met vandaag nog niet uitgevoerd. Ook het resultaat van de studie naar geluidshinder; die in aug. 2011 al gereed was; heeft nog niemand gezien. Wij gaan verder met onze strijd voor een echte geluidswering langs de A4 in Heijningen en Helwijk tot er echt iets aan wordt gedaan. Een hele kern onleefbaar laten worden door op het pluche te blijven zitten zonder iets te doen is een wel erg wereldvreemde opvatting over het belang van de de Moerdijkse burgers.

U bent hier