h

Op een mooie zomerdag

25 mei 2010

Op een mooie zomerdag


Afgelopen zaterdag is een groepje SP-ers in Heijningen aan het Buurten geweest. Ons doel was niet alleen om te horen hoe de mensen zich voelen in die kern (over het algemeen wel naar hun zin) maar ook om in bij de Rijksweg A4 gelegen straten te onderzoeken of de aanwezige geluidswal voldoende geluid tegenhoudt.

Door de aansluiting van de A4 op het Europese wegencircuit, die binnenkort gereed zal zijn, ontstaat er een grote toename van vooral het vrachtvervoer. Dat raast dan dag en nacht op ongeveer 50 meter van de woningen voorbij.

Over de aanleg van een goede geluidswal heeft onze raadsfractie in de vorige raadsperiode vragen gesteld aan B&W. Toen antwoordde de verantwoordelijke PvdA wethouder Marjolein de Wit dat zij in gesprek was met Rijkswaterstaat om te zorgen dat er een goede geluidswering ligt in Heijningen bij de openstelling van de vernieuwde A4. Maar Rijkswaterstaat kon ons alleen maar vertellen dat het niet in de werkomschrijving is opgenomen. Met andere woorden: er is weinig of helemaal niets aan gedaan door het toenmalige college van B&W.

Omdat er nu een nieuw college is, waarin een partij die ontstaan is uit de kleine kernen veel te vertellen heeft, zullen wij deze zaak opnieuw aan de orde stellen.

Hierbij worden wij ondersteund door bijna 50 handtekeningen uit dicht bij de A4 gelegen straten. Alle bewoners die thuis waren hebben getekend, waaruit duidelijk de noodzaak van een goede geluidwering blijkt. Iedereen was het met ons eens dat het hoopje grond met wat boompjes erop, dat er nu ligt, bij lange na niet genoeg is om het geluid van het verkeer op Rijksweg A4 tegen te houden.

U bent hier