h

Afbraak van sociale huurwoningen wordt duur betaald!

21 december 2015

Afbraak van sociale huurwoningen wordt duur betaald!

Foto: SP

Wonen is een grondrecht. In onze grondwet staat in artikel 22 opgenomen dat ‘bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp is van zorg der overheid’.

 

Helaas heeft het kabinet Rutte I bestaande uit de VVD, CDA en PVV het mes verder in de huursector gezet. Het totale aanbod van sociale huurwoningen wordt verminderd door de sloop en verkoop van woningen door woningcorporaties, terwijl juist de wachtlijst alleen maar groter wordt!

 

We moeten echter niet vergeten dat het grootste deel van de woningcorporaties zich niet heeft misdragen en het voor een groot deel aan de politiek ligt. De overheid heeft woningcorporaties immers alle ruimte en vrijheid gegeven waardoor ernstige misstanden zich konden voordoen. 

 

Eerder hebben wij al gemeld dat ook in onze gemeente er een groot tekort is aan sociale huurwoningen: https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2015/11/groot-tekort-aan-sociale-woningen-...

 

En dat de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Moerdijk ruim 4 jaar kan duren hebben wij kunnen lezen in BNDeStem: http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/bijna-4-jaar-wachten-op-huurwoning...

 

Er zijn echter in de gemeente veel sociale huurwoningen gesloopt zoals in Zevenbergen, dat staat ook op onze website: https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2015/11/zevenbergen-levert-sociale-huurwon...

 

Sommige mensen vinden dat de statushouders zorgen dat er een tekort komt in de sociale huurwoningen aanbod. Het grootste probleem is dat de gemeente niet genoeg haar best doet om goedkope sociale huurwoningen te laten bouwen.

 

Door het gebrek aan sociale huurwoningen in onze gemeente, vestigen mensen zich niet in onze gemeente. Tevens vergrijst onze gemeente omdat mensen onder de 40 jaar liever wonen met een kostenplaatje van maximaal 575 euro: https://www.moerdijk.nl/Docs/2015/Eindrapport%20woningbehoefteonderzoek%...

(zie pagina 49 bij tabel 4-20)

 

Zeker in de tijd dat meer mensen ZZP worden door de crisis en meer nul uren en tijdelijke contracten worden gegeven door werkgevers willen mensen liever huren dan een huis kopen. En het liefst goedkope woningen omdat het minder risico geeft als het even financieel tegenzit.

 

Recentelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor een tweede supermarkt in het centrum van Zevenbergen. Daarmee gaat er 5 miljoen euro over de balk, terwijl het beter was geweest als deze miljoenen geïnvesteerd zou worden in het bouwen van meer sociale huurwoningen. Dan zouden er meer mensen kunnen vestigen in onze gemeente en zou een vierde supermarkt in Zevenbergen zinvoller zijn.

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier