h

Zevenbergen levert flink sociale huurwoningen in!

17 november 2015

Zevenbergen levert flink sociale huurwoningen in!

Foto: SP

INFO

In de Lage Wipstraat te Zevenbergen zijn eind 2014   30 sociale woningen gesloopt omdat ze aan  hun technische levensduur zaten. Ter vervanging worden 9 eensgezins koopwoningen, 17 nultrede woningen (huur) en 9 eengezinswoningen (huur) gebouwd (oplevering 2e kwartaal 2016)

 

Zover nu bij mij bekend liggen de huren van de eengezinswoningen boven de 700,

 

De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.710,68 euro is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2015 maximaal 403,06 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2014 was dat 389,05 euro.

Alleen Eenpersoonshuishoudens Met een bruto jaarinkomen Vanaf €21.950 tot €44.657 en Meerpersoonshuishoudens Vanaf €29.800 tot €44.657 Kunnen reageren.

 

Uw situatie op 1 januari 2015

Maximaal inkomen dat is toegestaan

Alleen en jonger dan de AOW-leeftijd

€ 21.950

U woont niet alleen maar wel jonger dan de AOW-leeftijd

€ 29.800

Alleen en de AOW-leeftijd

€ 21.950

De meest verdienende bewoner heeft de AOW-leeftijd (woont niet alleen)

€ 29.825

 

De 35 nieuwe woningen  aan de Lage Wipstraat en Langenoordstraat, die ter vervanging zijn van de 30 woningen die eind 2014 zijn gesloopt , zijn in drie catagorieën op te splitsen.

9x koop eengezinswoningen (geen huurtoeslag)
9x huur eengezinswoningen minimale huurprijs €711,33. Dus een  huurpijs boven de liberariseringsgrens 1-1-2016 van €710,68
17x huur nultredewoningen (huurprijs onder de liberrariseringsgrens 1-1-2016 van €710,68, maar echter met een inkomenstoets, 1 persoonshuishouden bruto tussen €21.950 en €44.657 en meerpersoonshuishoudens bruto tussen €29.800 en €44.657. Deze bedragen liggen hoger dan de inkomensgrens  welke nodig is tot het ontvangen van huurtoeslag)

 

Conclusie: De sociale woningvoorraad in Zevenbergen neemt dus met 30 huurwoningen af!

Reactie toevoegen

U bent hier