h

SP Moerdijk Standpunt: Meer betaalbare woningen voor iedereen!

6 maart 2018

SP Moerdijk Standpunt: Meer betaalbare woningen voor iedereen!

Foto: SP

Stop de woningnood, we gaan bouwen!

Foto: SP

Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen vergroot worden. De wachtlijsten worden dan korter en ook middeninkomens kunnen aanspraak maken op een betaalbare huurwoning waardoor wijken gemengder worden.

In onze gemeente  met een tekort aan sociale huurwoningen wordt de sloop en verkoop van corporatiewoningen aan banden gelegd. Verkoop van corporatiewoning mag alleen nog aan andere corporaties of aan de zittende huurder, mits er een terugkoopgarantie is van de corporatie.

Leegstand is zonde! We stimuleren daarom het hergebruik van panden of het wonen boven winkels. De gemeente krijgt wat ons betreft meer mogelijkheden om leegstand van kantoren, winkels en bedrijfspanden aan te pakken, zodat hiermee extra woonruimte kan worden gecreëerd. Panden die lang leeg staan moeten alsnog bewoond kunnen worden.

Woonkwartier, de woningbouwvereniging die in de gemeente Moerdijk actief is, is omgezet in een stichting. Hierdoor hebben de huurders, woningzoekenden en de gemeente niets meer te zeggen! Bij de woningbouwvereniging moet de menselijke maat gelden. Daarom wil SP Moerdijk de regie terug naar de gemeente. Uiteindelijk is de gemeente degene die precies weet wat er nodig is voor alle inwoners van onze gemeente.

Lees meer erover in onze verkiezingsprogramma.

https://moerdijk.sp.nl/verkiezings-programma-20182022

Reactie toevoegen

U bent hier