h

Kerncentrale Doel moet sluiten

11 januari 2016

Kerncentrale Doel moet sluiten

Foto: SP

Aan alle geïnteresseerden,

 

Via het Landelijk Platform Tegen Kernenergie heb ik al enige jaren contact met

diverse organisaties. De problemen rond Doel die nu spelen leek mij een ideaal

moment om dit hier in de regio (West-Brabant e.o.) aan te kaarten, zeker daar een

geluid tegen de centrales hier ontbreekt.

Een internationale samenwerking en acties op logistiek goed bereikbare plaatsen zijn

hierbij een uitgangspunt. Men zou zelfs acties rond hetzelfde onderwerp (nu Doel,

maar b.v. ook de komende herdenking van 30 jaar Chernobyl en 5 jaar Fukushima) op

verschillende locaties kunnen houden zodat er een gezamenlijke boodschap naar buiten

gedragen wordt. Dit zal ongetwijfeld de stap voor publiek om zich aan te sluiten

verkleinen en de (media) aandacht vergroten.

 

Op 19 en 20 januari vinden er in Bergen op Zoom 2 bijeenkomsten plaats.

19 januari wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd door WISE, Benegora en de

Brabantse en Zeeuwse Milieufederatie. Dit vindt plaats in Zalencentrum De Raayberg,

Antwerpsestraatweg 267 a, Bergen op Zoom van 19:30 tot 22:00.

 

Op 20 januari organiseer ik een demonstratieve bijeenkomst. Deze vindt plaats aan de

Schelde op de Boulevard Noord Bergen op Zoom van 14:00 tot 17:00. Hiermee willen we

kracht bij zetten aan het gevoel van onveiligheid en dit uitdragen richting minister

Shultz.

 

Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken zal dit onafhankelijk gebeuren. Er is

een Facebook pagina gemaakt: https://www.facebook.com/Stop-KC-Doel-1525035697824285/

 

 

Inmiddels heb ik ook contact met groepen in België met ook de wens van beide kanten

om gezamenlijk op te kunnen trekken rond de kerncentrales aan de Schelde en hier

informatie over uit te wisselen.

 

Op 12 januari vindt er in Antwerpen 's avonds een brainstorm plaats (met o.a.

Greenpeace). Helaas ga ik het niet redden gezien de terugreis tijd met het OV.

Mochten er mensen geïnteresseerd zijn die over eigen vervoer beschikken hoor ik het

graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Patrick Nijssen, Kruisland (afd. Bergen op Zoom)

 

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier