h

SP Moerdijk stelt wachttijd en uitbesteding kwijtschelding gemeentebelastingen aan de kaak

7 november 2014

SP Moerdijk stelt wachttijd en uitbesteding kwijtschelding gemeentebelastingen aan de kaak

In de commissievergadering  Sociale infrastructuur van 15 oktober stond het raadsvoorstel  Beleidskader Armoedebeleid op de agenda.

Het armoedebeleid is al eerder geëvalueerd en door de gemeente besproken met de Cliëntenraad.

Over kwijtschelding werd door de Cliëntenraad aangegeven dat dit niet altijd automatisch wordt voortgezet bij bekende (bijstands-)klanten. De gemeente heeft aan de Cliëntenraad beloofd dat er contact zal worden opgenomen met de Belastingsamenwerking West-Brabant om dit op te lossen. 

De SP fractie heeft klachten binnen kregen van mensen die al een half jaar op een antwoord zitten te wachten  op hun aanvraag kwijtschelding gemeentebelastingen. Dit heeft de SP fractie tijdens de vergadering aan de kaak gesteld. Voor de mensen die het aangaat is dat een erg lange tijd van onzekerheid en dat kan je naar ons idee echt niet maken als je het armoedebeleid goed uit wil voeren. Ook de wethouder vond dit een heel kwalijke zaak en zou hierover met de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) het gesprek aan gaan.

Gisteren kwam een paar uur voor de raadvergadering het antwoord van de BWB en dat was wel een erg vreemd antwoord.

De BWB heeft de aanvragen voor kwijtschelding gemeentebelastingen uitbesteed aan een ander bedrijf. Schokkend. De gemeente besteed het uit aan de BWB en de BWB besteed het op haar beurt opnieuw uit. De vraag die de SP-fractie tijdens de raadsvergadering meteen stelde  is hoe het hierbij dan gesteld is met de privacy van deze inwoners. Het antwoord hierop bleef voor ons te vaag.

Vanmorgen hebben we daarom alsnog onderstaande vragen gesteld maar dan direct aan het dagelijks bestuur van de BWB:

  1. Aan welk bedrijf heeft u het behandelen van de aanvragen voor kwijtschelding gemeentebelastingen uitbesteed? En wat zijn daarvan de kosten geweest? Zijn deze kosten hoger dan wanneer u dat zelf zou hebben uitgevoerd?
  2. Zijn er met dit bedrijf afspraken gemaakt over het gebruik van gegevens en het waarborgen van de privacy?
  3. Is er afgesproken dat dit bedrijf de gegevens niet zelf meer mag hebben na afronding van de werkzaamheden
  4. Bent u het met ons eens dat het niet bepaald netjes is de gemeente Moerdijk niet vooraf te informeren over het voornemen de taak uit te besteden?
  5. Hoeveel aanvragen van de gemeente Moerdijk heeft u ontvangen? En hoeveel heeft u er inmiddels afgehandeld?
  6. Bent u het met ons eens dat een wachttijd van een halfjaar, zonder tussentijds voldoende geïnformeerd te zijn, niet acceptabel is? En zo nee, waarom niet?
  7. Beseft u dat de groep die een beroep doet op kwijtschelding een kwetsbare groep is en dat voor hen geldt dat elke cent mee telt?

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier