h

Belastingsamenwerking

7 november 2014

SP Moerdijk stelt wachttijd en uitbesteding kwijtschelding gemeentebelastingen aan de kaak

In de commissievergadering  Sociale infrastructuur van 15 oktober stond het raadsvoorstel  Beleidskader Armoedebeleid op de agenda.

Lees verder
7 juni 2014

Vragen SP over huurverhoging en onderhoudsrecht graven

Raadslid Remco Luhrman heeft een aantal vragen aan het college gesteld. De eerste gaat over de huurverhoging die woningecooperaties willen opleggen en de andere over het onderhoudsrecht van graven. 

Lees verder

U bent hier