h

Vragen SP over huurverhoging en onderhoudsrecht graven

7 juni 2014

Vragen SP over huurverhoging en onderhoudsrecht graven

Raadslid Remco Luhrman heeft een aantal vragen aan het college gesteld. De eerste gaat over de huurverhoging die woningecooperaties willen opleggen en de andere over het onderhoudsrecht van graven. 

Huurverhoging

Bij veel huurders is de enveloppe met een huurverhoging van 4% op de mat gevallen. Dat leidde tot vele boze reacties van huurders die zich weer geconfronteerd voelen met een buitensporige huurverhoging.

We willen dat het college van B&W bij het maken van de prestatieafspraken de woningbouwcoöperaties wijst op maatschappelijk verantwoord ondernemen en ons idee is dat het verhogen van de woonlasten daar niet bij hoort. Ook vinden we dat er meer gedaan moet worden om jongeren goedkoop te kunnen laten wonen in onze gemeente. Veel jongeren trekken weg of komen na hun studie niet meer terug wegens een gebrek aan beschikbare en betaalbare huisvesting.

Kijk hier voor de vragen en hier voor het standpunt van de SP. Wat de gemeente kan doen volgens de VNG vindt u hier.

Onderhoudsrecht graven

De nabestaanden die jaarlijks het onderhoudsrecht van het graf betalen hebben van de gemeente een brief ontvangen. Hierin werd hun medegedeeld dat met ingang van 1 januari 2014 niet meer jaarlijks voor het onderhoudsrecht betaald kan worden. Het gehele bedrag over de nog resterende jaren wordt in één keer in rekening gebracht. Eind juli zullen de nabestaanden hiervoor een aanslag ontvangen van de Belastingsamenwerking West Brabant.

De nabestaanden zien zich nu geconfronteerd met een hoge rekening die voor sommigen zelfs meer dan 1000 euro bedraagt. Dit leidde bij meerdere nabestaanden tot schrik en boze reacties mede door de onduidelijkheid over binnen welke termijn er betaald moet worden. Het niet kunnen betalen van het onderhoudsrecht binnen een gestelde termijn zou tenslotte kunnen leiden tot het verlies van het grafrecht.

Reden voor ons om daar vragen over te stellen aan het college van B&W. We willen daarmee bewerkstelligen dat er een sociale en dus ruimhartige betalingsregeling mogelijk wordt gemaakt. We hopen ook dat de gemeente voortaan meer rekening houdt met het effect van zo’n brief op hun inwoners.

Reactie toevoegen

U bent hier