h

Armoede bestrijden en voorkomen

22 augustus 2016

Armoede bestrijden en voorkomen

Foto: SP

Dat is een belangrijk onderwerp voor de SP. De urgentie wordt met de dag groter. Daarom werkt de SP fractie aan een reeks voorstellen om het tij te keren.

Het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen structureel verhogen; en de kostendelersnorm afschaffen
Betaalbare huren: de huren zouden jaarlijks niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Stimuleer corporaties om betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen te bouwen en te onderhouden.
Schaf het eigen risico in de zorg af: eerlijker verdeling van de zorgrekening, introductie Nationaal Zorgfonds.
Geef mensen in de bijstand meer mogelijkheden om hun inkomen te verhogen
Voorkom schulden. Bij het aangaan van leningen en aankopen op afbetaling moet eerst de kredietwaardigheid van de klant zorgvuldig worden getoetst.

Foto: SP
Telecomproviders moeten voldoen aan de Wet Financieel Toezicht.
Herstel de mogelijkheid om groepen minima te ondersteunen via categoriale bijzondere bijstand.
Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen als een wasmachine of koelkast moet (om-niet) worden verstrekt, dus zonder terugbetalingsverplichting.
Volg de aanbevelingen van de Kinderombudsman en stel het zogeheten kindpakket verplicht voor alle gemeenten, dat voorziet in de absoluut noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Wilt u de SP steunen in het behalen van deze maatregelen. Aarzel niet en steun ons via een lidmaatschap, van 5 euro per kwartaal. Ga naar www.sp.nl

 

Reactie toevoegen

U bent hier