h

Stichting Cliëntenraad Moerdijk

23 september 2019

Stichting Cliëntenraad Moerdijk

Even Voorstellen

Foto: SP

Stichting Clientenraad Moerdijk

0nze Stichting is ongeveer 20 jaar geleden opgericht met als doel :

Hulp en ondersteuning van de laagste inkomens in onze Gemeente. 0prichting is door de regering gewenst geacht.

Wij vergaderen maandelijks in de Kristal in Zevenbergen.

Uit onze statuten :

Wij geven (GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD) adviezen inzake b.v. bijstandsuitkeringen.

 

Dat doen wij richting de Gemeente, College B & W, eventueel Gemeenteraad, maar vooral de betrokken wethouder.

Een kort overzicht:

A) Correcte uitvoering van de WMO (voor zover het ons terrein betreft)

B) Collectieve verzekering tegen ziektekosten. Dat is weer zeer actueel.

C) Wat zijn de normen voor de schuldhulpverlening en de daarbij te hanteren termijnen

D) 0ntvangen onze bijstandsgerechtigden wel de juiste maandelijkse bedragen

E) Hoe zit het met de Huur- en Zorgtoeslagen ENZ.

Verder hebben wij een permanente hulplijn, tel en via E-mail. De verleende hulp wordt geregistreerd en besproken op onze periodieke vergadering.

Wijn zijn ook vertegenwoordigd in Etten-Leur bij het werkplein. 0nze voorzitter Monique Vos is tevens voorzitter van de Clientenraad Werkplein.

 

Dit is natuurlijk geen uitputtende opsomming, maar dient ter kennismaking

A.C. Kerstens Lid dagelijks bestuur.

 Tel Clientenraad 0628137480

e-mail info@clientenraadmoerdijk.nl

Web-site  www.clientenraadmoerdijk.nl 

 

Reactie toevoegen

U bent hier