h

UITSTOOT INDUSTRIE MOERDIJK GEVAARLIJKER DAN GEDACHT!

3 februari 2019

UITSTOOT INDUSTRIE MOERDIJK GEVAARLIJKER DAN GEDACHT!

Foto: SP

Mensen met problemen aan ademhalingsstelsel in de Gemeente Moerdijk.

Op 22 november 2018 publiceerde de Moerdijkse Bode het onderstaand artikel.Wim Rijnart

MOERDIJK – “De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2017 fors toegenomen. Er werd dertien procent meer CO2 uitgescheiden dan in 2016. Dat blijkt uit de Milieumonitor 2017. In 2014 en 2015 was er juist een afname te zien. Dat kwam doordat een grote fabriek voor een groot deel stil lag.  De stijgende uitstoot komt overeen met het landelijke beeld van de groei van de chemische industrie.”

Foto: SP
(Kaart GGD)

Een aantal betrokken partijen, aldus het artikel in de Moerdijkse Bode, stelt nu voor om de beleidsdoelen voor de uitstoot van koolstofdioxide aan te passen. Dat onze burgers het landelijk beleid volgen kan en mag geen geruststelling zijn voor mensen met problemen aan het ademhalingsstelsel omdat de cijfers uitwijzen dat de cijfers in de Gemeente Moerdijk het landelijk beleid overstijgen.

Opvallend is dat cijfers van onderzoek uitgevoerd door  ABF Research BV binnen de gemeente Moerdijk een significatie stijging  aangeven van het sterftecijfer van mensen met problemen aan het ademhalingsstelsel van 7,9% in 2016 naar 11,2 % in 2017. In 2017 bedraagt het landelijk sterfte cijfer van mensen met problemen aan het ademhalingsstelsel 8,6 %  en in de gemeente Moerdijk 11,2 %. Omdat procenten minder zeggen dan getallen betekent dit dat er in de gemeente Moerdijk 10  meer mensen in 2017 stierven met problemen aan  het ademhalingsstel dan landelijk gemiddeld. Anders dan in het artikel aangegeven vinden wij dat wel een significante verslechtering.

Uitvoeriger onderzoek naar de uitkomsten van ABF Research BV is een wens die is uitgesproken binnen  SP Moerdijk. Cijfers over 2018 zijn nog niet bekend maar als de trend die stijgende is zich voortzet worden de zorgen alleen maar groter. Dat het stil liggen van een grote fabriek op het Industrie Havenschap Moerdijk zo van invloed en mede bepalend kan zijn voor het welzijn van mensen met problemen aan het ademhalingsstelsel  is meer dan zorgelijk.

Bronnen:

Moerdijkse Bode.

Aantal overleden burgers Nederland CBS 2017.

Aantal overleden burgers Gemeente Moerdijk, Moerdijk in cijfers DashBoard.

Cijfers onderzoek ABF Research BV, gepubliceerd op web site Gemeente Moerdijk

 

Reactie toevoegen

U bent hier