h

De haven Zevenbergen valt in het water

23 januari 2019

De haven Zevenbergen valt in het water

 

Dat het water in Zevenbergen terugkeert is zeker aldus het college van Burgemeester en Wethouders en inmiddels mag dat tegen elke prijs want het zou natuurlijk niet goed voor het imago zijn als je nu van afziet hoewel nut en noodzaak al lang niet meer aan de orde zijn. Het zou de gemeente Moerdijk niets gaan kosten want de andere overheden, de rijksoverheid en de zogenaamde SOK partners zouden het betalen. Inmiddels zijn er vele uren besteed in het gemeentekantoor aan dit project en moet toch echt bijgepast gaan worden. De lachende derde is de aannemer, de enige inschrijver voor dit project. Die had een gepaste begroting weggelegd en dat bleef natuurlijk mooie binnen het bedrag zodat er aanbesteed kon worden. Echter alle bedragen waren op een voorontwerp gebaseerd en dan is het natuurlijk fijn dat er nog een echt ontwerp moet komen want daarin kunnen nog wat kostenposten worden ingebracht. De gemeente had op basis van een zogenaamde risicoprognose daarom ook wat gereserveerd. Echter deze risicoprognose is, zo lijkt het nu, gebruikt om raadsleden te overtuigen dat het allemaal kon en niets meer behoefde te kosten. Realistisch was hij niet is nu gebleken. Nu wordt natuurlijk de krapte op de bouwmarkt aangevoerd als oorzaak. Het wordt tijd dat de gemeenteraad nu eens paal en perkt stelt aan dit college in het blindelings vertrouwen in de marktwerking. Marktwerking kan er alleen zijn als er voldoende gezonde concurrentie is. Wij hebben in de oktober vorig jaar al gezegd dat wij graag zien dat dit plan wordt afgeblazen en de aannemer wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Uit stukken van de provincie Zeeland is een tipje van de meerkosten opgelicht. De gemeenteraad van Moerdijk moet aan de hand van een voorstel van het college gaan beslissen wat er nog bijgedragen wordt. Wellicht moeten ook de Provincie en het Waterschap nog een besluit gaan nemen. Kortom een mooi moment om dit onnodige project een halt toe te roepen.

Want bent u als belastingbetaler nog steeds voorstander van dit project?

De 9 miljoen meerkosten zullen wel door u opebracht moeten worden.

SP Moerijk is hier vanaf het begin op tegen geweest, onze oud voorzitter

Chris Verschuuren voorspelde dit in het begin al, deze had een vooruitziende blik.  Had men hier maar naar hem geluisterd.

Reacties

mijn vader had inderdaad een vooruitziende blik op dit megageldverslindende project,we zijn nu ruim 4 jaar verder na de dood van mijn vader,dit geld had ook anders besteed kunnen worden,nondenjuverdomme zou hij tot slot zeggen.

Reactie toevoegen

U bent hier