h

SP Moerdijk stelt vragen over zomer in de thuiszorg en mogelijk verder kaalplukken woningcorporaties

25 september 2018

SP Moerdijk stelt vragen over zomer in de thuiszorg en mogelijk verder kaalplukken woningcorporaties

Door: Bennie Blom.

Huishoudelijke hulp
Zowel in 2016 is het aanbod van de thuiszorg in de zomermaanden problematisch geweest. Hoewel we ook in 2017 vragen vooraf hebben gesteld was er niet veel verbetering. We hebben gemeend daarom tijdig vragen te stellen of een en ander dit jaar nu wel geregeld is.

Anti Tax Avoidance Directive
De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Deze belastingverhoging komt bovenop eerdere belastingen en heffingen, die de corporaties zwaar treffen. Corporaties krijgen nu  te maken met de zogenaamde ATAD-maatregel; de Anti Tax Avoidance Directive. Dat is een Europese ‘richtlijn’ om belastingontwijking van bedrijven aan te pakken. Met de komst van de ATAD mogen corporaties rentekosten nog maar beperkt aftrekken. Dat corporaties hierdoor geraakt worden, is bizar. Zij kunnen moeilijk beschuldigd worden van belastingontwijking. De regering heeft ook mogelijkheden om de corporaties hiervan uit te sluiten. Frankrijk en België laten dat ook zien. Minister Ollongren laat het echter volledig afweten. Deze ATAD- maatregel alleen kost de sociale huursector opnieuw veel extra geld: 300 miljoen per jaar. Dit bedrag komt bovenop de stijging van de vennootschapsbelasting voor de komende jaren naar 600 miljoen, alsof corporaties winstgevende bedrijven zijn. De jaarlijkse verhuurderheffing stijgt binnen een paar jaar boven de 2 miljard. Het gaat ten koste van broodnodige investeringen door corporaties. Zij vrezen te weinig sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Zo schat de koepelorganisatie van de corporaties AEDES dat door deze extra belastingen corporaties in het land 67.000 minder sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Dat is een stad als Amersfoort minder. Of ze kunnen 100.000 huizen minder renoveren tot heel energiezuinige woningen. Het aantal huizen van een stad als Nijmegen. Of er wordt (nog) minder geïnvesteerd in huizen met achterstallig onderhoud en schimmel. Of de huren stijgen nog verder. Er kunnen dus direct gevolgen zijn voor de woningcorporaties en de huurders in onze gemeente. De kassen van de corporaties moeten niet verder leeg worden getrokken. De huurders dragen immers de negatieve gevolgen. Zij staan straks nog langer op een wachtlijst, krijgen weer een huurverhoging of wonen langer in een ongezond of gevaarlijk huis. Wij hebben het college vragen gesteld wat zij er van vinden en gaan doen om, eventueel via de VNG, de regering te bewegen deze maatregel niet door te voeren.

Reactie toevoegen

U bent hier