h

Een stem op SP Moerdijk goud waard

19 maart 2018

Een stem op SP Moerdijk goud waard

Foto: SP

 

Foto: SP

Woensdag 21 maart a.s. zijn er verkiezingen. Het programma van de SP zet in op een aantal belangrijke thema’s zoals wonen, zorg en duurzaamheid. In de afgelopen vier jaar hebben wij vaak door consequent te stemmen zaken aan de kaak gesteld. Inmiddels blijkt dat andere partijen onze standpunten als het gaat om de woningbouwverenigingen, de sociale woningbouw en de toewijzing van woningen overneemt. Als eerste partij hebben wij gepleit voor een huisvestingsverordening waarbij de gemeente meer grip krijgt op woningtoedeling. Daarom hebben wij tegen de fusie van de woningbouwverenigingen eind 2015 gestemd omdat wij overtuigd zijn dat het niet moet gaan om het groter worden maar om de kwaliteit die je levert voor de inwoners en bewoners waarvoor je het doet. Daarbij vinden we het belangrijk dat de afstand klein is. Prestatieafspraken zullen maar van gering belang zijn voor een te grote woningbouwverenigingen. Wat ons betreft neemt de gemeente dit dossier weer over en initieert de bouw van sociale woningen.

Als het gaat om armoedebeleid hebben wij bij de eerste verkiezingen gepleit voor het verhogen van de inkomensnorm voor bijzondere bijstand tot in eerste instantie 120%.  Een motie daarvoor bij de behandeling van de begroting 2015 haalde het niet. Met deze maatregel voorkom je dat mensen die net boven het minimumloon werken een inkomensval krijgen en een beroep kunnen doen bij bijzondere uitgaven op dit recht. Opvallend is dat partijen die toen tegenstemde het nu in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Centraal thema in ons programma is dat we de regie en de uitvoering weer een verantwoordelijkheid maken van de gemeente. Het neo-liberalisme heeft veel liberalen en sociaal democraten misleid waarbij de rol van de overheid en de verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben wordt weggeschoven naar de markt en het kapitalisme vrij spel geeft waardoor kwaliteit uiteindelijk wegvalt waarbij niemand meer aanspreekbaar is. De gemeente staat volgens ons voor het gemeenschappelijk organiseren van zaken die ons allen aangaat waarbij we menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit als uitgangspunt nemen. Daarvoor moeten we weer eigen verantwoordelijkheid nemen. Een stem op de SP is daarom goud waard, voor jezelf, voor Moerdijk en voor elkaar!

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier