h

Tientalle klachten bij SP Moerdijk over plaatsing ondergrondse container, geen vertrouwen meer in gemeente.

17 maart 2018

Tientalle klachten bij SP Moerdijk over plaatsing ondergrondse container, geen vertrouwen meer in gemeente.

Foto: SP

Burgerparticipatie nog steeds verkeerd begrepen door gemeente Moerdijk.

Voor SP Moerdijk is het scheiden van huisafval een zeer belangrijk onderwerp. Zoals wij dat in de commissievergadering al aangaven tijdens de bespreking van het raadsvoorstel voor de nieuwe wijze van afval inzamelen; we kunnen de aardbol niet uit blijven hollen op zoek naar grondstoffen, we zullen moeten leren op een verantwoorde wijze met deze grondstoffen om te gaan en aan te sturen op een circulaire economie. Daarbij is het belangrijk om de inwoners, bedrijven enzovoort in deze problematiek te betrekken en goed voor te lichten. Dat was ook wat het college van Burgermeester & Wethouders wilde doen door gebruik maken van burgerparticipatie. Burgerparticipatie is geen vrijblijvend iets maar opgelegd door de landelijke overheid om tegemoet te komen aan de veranderende verhouding tussen burgers en de overheid. Burgers zijn steeds meer betrokken bij wat er gebeurt in hun leefomgeving.

We waren bij de commissievergadering ook blij met het antwoord van het college op ons idee, om in straten met veel ouderen/ gehandicapten de container dichterbij te plaatsen.

Het afgelopen jaar zijn we overgestapt op het nieuwe huisvuil inzamelingssysteem. Een belangrijke rol was weggelegd voor de inwoners. Om handen en voeten te geven aan het participatieproces van onze inwoners mochten deze meepraten over welk systeem en de plekken waar onder andere de ondergrondse containers moesten komen.

De bewoners van de Valenciennesstraat, Glijmestraat, Bernardstraat en Irenestraat in Fijnaart hebben aan dit participatieproces meegewerkt en waren tevreden toen ze het bericht kregen dat de aan hun toebedeelde ondergrondse container definitief op korte loopafstand op de hoek Valenciennesstraat-Hazebrouckstraat zou komen. Daarmee was meteen ook rekening gehouden met de samenstelling van de straten waar veel ouderen en gehandicapten wonen.

Foto: SP

Kort geleden heeft het college van B&W de bewoners overvallen door eenzijdig te besluiten dat de container daar niet komt. Ondanks een definitieve toezegging heeft het college deze container bij 2 andere containers in de Juliana van Stolbergstraat geplaatst. Een paar 100 meter meer lopen voor de bewoners van onder andere de Valenciennesstraat. Blijkbaar was voor het college  het participatieproces beëindigd en hoefde zij geen rekening meer te houden met de ouderen en gehandicapten in de buurt. Betreurenswaardig wordt er weer teruggevallen op de “gemeente doet wat ze wil strategie”.

De bewoners zijn meer dan teleurgesteld, zelfs boos over dit  handelen. Onder deze bewoners is de indruk ontstaan dat het college is gezwicht voor één klagende bewoner die de container daar niet wilde hebben waardoor de rest van de bewoners nu nog verder moeten lopen met hun afval.

Daarom hebben we de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

Vindt u dat het participatieproces met de bewoners van de Valenciennesstraat e.o. is beëindigd nadat u de definitieve plaats heeft toegewezen op de hoek van de Valenciennesstraat-Hazebrouckstraat?

Waarom heeft u de bewoners van deze buurt niet betrokken bij het proces van de verplaatsing van de definitieve locatie?

Heeft het klagen van één bewoner geleid tot het verplaatsen van de locatie voor de ondergrondse afvalcontainer?

Gaat u aan de bewoners uitleggen waarom u de definitieve plaats van de container verhuisd heeft?

Als de aanwezigheid van kabels en leidingen uw excuus voor verplaatsing is, wilt u dan dit bewijs aan de bewoners van deze buurt tonen? Zonder dat wij een WOB verzoek hoeven te doen.

De bewoners willen de container terug op de eerder toegewezen definitieve locatie op de hoek van de Valenciennesstraat-Hazebrouckstraat. Kunt u met de bewoners overleggen om hun wens in te willigen of gezamenlijk een andere locatie te vinden die door de bewoners leefbaar wordt gevonden?

Reacties

Beste SP,

ik heb vandaag ook een klacht ingredient bij de gemeente mbt de vuilcontainers.
Het gaat om de ondergrondse container “De Meeren thv doorsteek Gaasbeek” locatie nummer 10069. Deze is niet geplaatst.

ik heb de volgende klacht ingredient:
--------------------------------------------------------------------------------------
Beste Heer/Mevrouw,

graag wil ik een klacht indienen over een verkeerd geplaatste ondergrondse afval container.
Het gaat om de container locatie “De Meeren thv doorsteek Gaasbeek” locatie nummer 10069.

In de definitieve planning zoals deze per post is rondgestuurd staat deze als definitieve locatie.
Echter op deze locatie is geen container aanwezig.
Na rondbellen met de info lijn en de gemeente krijg ik als antwoord dat deze locatie is komen te vervallen en dat deze nu in de Gaasbeek geplaatst is.
Echter volgend de communicatie via de brief van de gemeente was de container juists verplaatst van de Gaasbeek naar “De Meeren thv doorsteek Gaasbeek”.

Graag zou ik dan ook zien dat de locatie “De Meeren thv doorsteek Gaasbeek” gewoon gehandhaafd blijft zoals gecommuniceerd.

Met vriendelijke groeten,
Wouter de Lange
--------------------------------------------------------------------------------------

Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.

Met vriendelijke groeten,
Wouter de Lange

Reactie toevoegen

U bent hier