h

Partijprogramma: het bevorderen van de zwemvaardigheid

6 februari 2018

Partijprogramma: het bevorderen van de zwemvaardigheid

Foto: foto zwembad de Oester

Foto: SP

Moerdijk is een waterrijke gemeente. Het is daarom belangrijk onze inwoners de kans krijgen zwemonderwijs te krijgen. Daarvoor ligt natuurlijk in de eerste plaats bij eenieder zelf een verantwoordelijkheid en als het gaat om kinderen ligt dat bij de ouders. Maar de gemeente kan daarin volgens ons een belangrijke rol spelen. Daarbij kun je denken aan  het ondersteunen van de inmiddels via burgerinitiatief geëxploiteerde zwembaden, het maken van afspraken met de exploitant van de nog resterende gemeentelijke zwembaden of het in gesprek gaan met het onderwijs om zogenaamde natte gymlessen onderdeel te maken van het lesprogramma.

Daarbij is het belangrijk om in ieder geval goed inzicht te krijgen waar er behoefte ligt om in zwemonderwijs te voorzien. De SP Moerdijk maakt zich daar al enige jaren sterk voor. In 2015 hebben we daarom een motie ingediend om het bestuur van onze gemeente te activeren. Deze motie kon een brede ondersteuning vinden in de gemeenteraad. We zijn tevreden dat het bestuur deze motie heeft aangepakt en uitgevoerd. Toch hebben we gemeend de zwemvaardigheid weer in het verkiezingsprogramma op te nemen want we denken dat dit niet een eenmalige actie van de gemeente kan zijn maar dat hiervoor structurele aandacht voor moet blijven bestaan. Het gaat natuurlijk ook niet alleen om het onderwijs maar ook zeker voor de ouderen onder ons die het zwemmen niet machtig zijn en die deze vaardigheid zouden willen leren.

Reactie toevoegen

U bent hier