h

De haven van Zevenbergen

20 januari 2018

De haven van Zevenbergen

Foto: omroep Brabant

Die komt weer voor een deel terug in het centrum. Kort samengevat hebben de provincies Brabant , Zeeland en het Waterschap daarvoor geld beschikbaar gesteld om de zoetwater toevoer naar Zeeland te verbeteren. Zo komt straks de haven vanaf het voormalig suikerfabriek weer een heel stuk in het centrum. Niet over de volle lengte , dat is te duur. Om de oude doorgaande verbinding voor pleziervaart van de Mark naar de Rode Vaart te herstellen zouden aanvullend minstens twee extra bruggen en een nieuwe schutsluis bij het Sas nodig zijn. Ook zou een appartementencomplex deels gesloopt moeten worden. Dat doet men dus niet, het wordt dus meer een symbool haven.

Natuurlijk was ook voor deze beperkte uitvoering een te klein budget vastgesteld. Een bedrag waarvoor geen enkele aannemer dit verantwoordelijk kon gaan doen. Dus na maanden onderhandellen is er dan een nieuw politiek compromis. Volgens wethouder Kamp is daar het volgende uitgekomen: 1 Het budget is een klein beetje verhoogd , 2 De haven wordt iets minder diep uitgegraven , en 3 Daardoor zijn iets minder sterke damwandprofielen nodig. Dat laatste is dan ook weer iets veiliger voor de kans op bouwschade en niet ontplofte bommen.

Foto: sbs 6

Foto: SBS6

Wacht even , minder sterke damwandprofielen ?

Dat je als gemeente achteraf de vloer van een loods moet liften omdat het te zwak en goedkoop gemaakt is , is nog te overzien. Maar in het centrum van Zevenbergen is dat toch van een andere orde. Als dat later te zwak blijkt zijn de problemen niet te overzien. Of komen de boomstammen overdwars ook terug in de haven ? Dan is het helemaal net als vroeger. Het punt is dat die eventuele schade pas na jaren aan het licht komt , dan zijn de huidige bestuurders en ook de aannemer al lang weg. Dus nu politiek gewin en na mij de zondvloed.

De wethouder heeft veel geruststellende woorden gesproken.  De gekozen aannemerscombinatie heeft veel ervaring en hebben ook de haven in Breda gemaakt . Dan kennen die ook het postzegelwinkeltje van Marcello van Londen nog wel. Een schadegeval met Groningse eigenschappen dat ruim 5 jaar duurde en landelijke publiciteit verwierf.

Volgens de wethouder heeft de gemeente veel kennis en capaciteit in huis aangaande bouwkunde, vergunningen en handhaving. Dus komt het allemaal wel goed. Wel jammer dat die expertise ingezet wordt om de hokjes op de volkstuintjes van de kleine man te beoordelen en eventueel vergunning plichtig te maken terwijl grote partijen zoals projectontwikkelaars , industrie en Woonkwartier ongestoord hun gang kunnen gaan. Zo staat er eens een rijtje nieuwbouwhuizen drie meter te ver van de straat, krijgen we nog een uitzending van de beerput op TV en hoeft Woonkwartier zich aan geen enkel bouwbesluit of NEN norm te houden. Over handhaving gesproken.

Nu is de gemeente Moerdijk daarin niet uniek : op een ander plek bouwt men een complete parkeergarage die al instort voor er nog maar een auto binnen staat. Bij het hijsen van een brugdeel kiepert de hele zaak in het water. Gevelplaten zijn bij voorkeur zo brandbaar als een fakkel of zitten met een paar schroefjes vast zodat ze bij een beetje storm naar beneden komen. Managers met computer ontwerp programma’s aangestuurd door politici, we gaan de gevolgen steeds vaker zien.

De gemeente geeft voor een rol te hebben als schade ontstaat. Voor omzetschade van winkels zal dit zo zijn, maar voor bouwkundige schade aan panden zeker niet. Daarvoor is de aannemer verantwoordelijk. En die zit daar niet mee. Immers, de gemeente laat een nul meting ( foto’s maken ) voor hem doen. Dus achteraf heeft een particuliere woningeigenaar geen poot om op te staan en kan bij schade op een Gronings juridisch traject rekenen. Feitelijk zouden woningeigenaren ook zelf een nul meting moeten laten doen door een bouwkundig bedrijf , trillings- en scheurmeters laten plaatsen en een advocaat een bouwexploit naar de aannemer laten sturen waarmee de werkzaamheden op eerste aanzeggen stopgezet kunnen worden. Ze zouden dat collectief kunnen doen. Als ze maar niet op adequaat toezicht van de gemeente rekenen, waarschijnlijk is bij  de aanneemsom bedongen dat dit toezicht afwezig zal zijn.

Water terug in het centrum , zegen of vloek ? De tijd zal het leren, maar bezint eer ge begint.

 

                                                                                                                     SP Moerdijk

 

Reactie toevoegen

U bent hier