h

Wonen op een camping:

5 november 2017

Wonen op een camping:

Foto: facebook Bovensluis / facebook Bovensluis

Foto: Facebook bovensluis,   Artikel:SP Moerdijk

Daar waar enkele gemeentes op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte om de gevolgen van de woningnood ter plaatse wat te verzachten staat gemeente Moerdijk een ander beleid voor ogen.

Bij monde van burgermeester Klijs wil de gemeente, mede op verzoek van Woonkwartier, streng gaan handhaven op het verbod van permanente bewoning op campings. De betreffende bewoners hebben al twee brieven ontvangen met het bevel te vertrekken , bij voorkeur naar een andere gemeente, en kunnen anders dwangsommen tegemoet zien. De enige sociale garantie die de burgermeester wil toezeggen is dat kinderen niet onder de brug hoeven te slapen. Daar komt een passende oplossing voor.

Wacht even : deze precaire woonvorm is in de meeste gevallen geen luxe keuze maar een direct gevolg van de huidige woningnood. Voor het probleem woningnood zijn de gemeente en corporatie Woonkwartier in hoge mate

Foto: SP

mede verantwoordelijk. Woonkwartier vind niet dat er een probleem is, dat hebben ze duidelijk aangegeven. Die bouwen geen sociale huurwoningen bij omdat anders over 30 jaar de waarde van het eigen woningbezit zou kunnen dalen (!).  Het gemeentebestuur en ambtenaren laten hun oren wel erg naar deze corporatie hangen. Ook hier is dus nog geen begin van een echte oplossing te verwachten.

Nu is de gemeenteraad aan zet, immers, de corporatie kent geen controle in deze , maar het gemeentebestuur wel. Dat deze raad best kritisch naar Woonkwartier kijkt is inmiddels we duidelijk, maar zullen ze toestaan dat het gemeentebestuur de problemen op de woningmarkt met deze handhaving nog groter maakt ? Ongeacht politieke kleur of overtuiging raakt de woningnood ons allemaal. Het zijn immers onze , jong volwassen , kinderen of kleinkinderen die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden en onverantwoord hoge hypotheken moeten aangaan om te kunnen wonen.

Juridisch kader :  Het recht om te wonen is een grondrecht, een gemeenteverordening is daar ondergeschikt aan. Het is juist dat de woningcorporatie geen speciale verplichtingen heeft aan deze groep woningzoekende, de gemeente wel aan deze burgers.

Voor de huidige groep getroffen mensen geld ook hier : het houd nooit op ……. Niet vanzelf.   Je komt op straat met dwangsomschulden. Je mag zelfs bij winterdag niet in een caravan verblijven, die moet leeg. Dat gaat dan naar het verdrijven van daklozen uit verwarmde stationshallen en portieken tot het afpakken de kartonnen doos met een bekeuring omdat dit zwerfafval is.

We gaan goed vooruit en kunnen dankzij deze burgermeester een flinke daklozenopvang gaan realiseren in onze gemeente. Zijn we daar trots op ?

Reactie toevoegen

U bent hier