h

Metaalwerkers in de maritieme industrie zijn kwaad.

30 november 2016

Metaalwerkers in de maritieme industrie zijn kwaad.

Foto: SP

 Duizenden banen dreigen teverdwijnen omdat werkgevers massaal kiezen voor inhuur van goedkope arbeidskrachtenuit het buitenland.

 

Jonge mannen uit Polen werken maandenlang 12 tot 13 uur per dag. Voor 7 euro per

uur, een salaris waar geen mens een gezin van kan onderhouden.

 

Een half miljoen Nederlanders zijn werkloos, maar te vaak willen werkgevers voor een

dubbeltje op de eerste rij zitten. Vakmensen die zich jaren hebben ingezet voor hun

bedrijf worden aan de kant gezet.

Foto: SP

 

En in Oost-Europa zelf? Daar groeien kinderen op zonder hun ouders. Ze worden al de

'eurowezen' genoemd. Ze kennen papa en mama alleen van Facebook of Skype.

 

Dit is wat ongereguleerde arbeidsmigratie doet. Het is een grove uitwas van rauw

kapitalisme. Werkloosheid in Nederland, onderbetaling van Oost-Europeanen en

verweesde kinderen die achterblijven in Oekraïne en Polen.

 

‘Ze komen hier ook om te eten, toch?  Iedereen moet eten. We kunnen niet alleen de

schuld geven aan deze mensen.’ Die uitspraak van één van de metaalwerkers raakt mij.

Deze mannen en vrouwen willen gewoon een eerlijk loon voor hun mooie vak. Wat ze

eisen is dat hun werk door de overheid en door werkgevers niet kapot geconcurreerd

wordt.

 

Daarom zegt de SP: kap met deze arbeidsmigratie als feestje van werkgevers. Als vrij

verkeer van arbeid in Europa leidt tot werkloosheid, uitbuiting en eurowezen dan

wordt het tijd daarmee te stoppen.

met vriendelijke groet,

Emile Roemer

Fractievoorzitter SP Tweede Kamer

 

Reactie toevoegen

U bent hier