h

Inbreng SP bij Algemene beschouwingen gemeente Moerdijk november 2016

25 november 2016

Inbreng SP bij Algemene beschouwingen gemeente Moerdijk november 2016

Foto: SP

 

In een nieuwe opzet is geprobeerd om de kadernota het moment te laten zijn waarop algemene beschouwingen worden gedaan en waarmee input wordt gegeven aan het opstellen van de begroting. Deze opzet is gedeeltelijk geslaagd maar niet helemaal, want nu wordt weer ingezet op algemene beschouwingen. En dit heeft de SP al uitgebreid gedaan in mei van dit jaar bij de zogenoemde kadernota. Daarom dit keer niet een uitgebreid verhaal, maar hebben wij in onze afweging gekeken hoe het college heeft gereageerd op onze kadervoorstellen en daaruit geconcludeerd dat belangrijke aspecten niet zijn overgenomen.

Bij andere voorstellen wordt aangegeven dat er al uitvoering aan wordt gegeven. De SP vind het zonde van de tijd dat we voorstellen doen waaraan al uitvoering wordt gegeven.

De moties die wij mede hebben ondertekend, steunen wij natuurlijk. Tegenover de motie PGB staan we positief en wat de motie opnemen extra statushouders betreft, is die volgens ons vooralsnog overbodig omdat en burgemeester en college hierop al eerder positief hebben gereageerd.

Na toezegging beter geïnformeerd te worden over de acties rondom bevorderen van zwemvaardigheid is ingestemd met de begroting in die zin dat we het cijfermatig best vinden, maar dat we inhoudelijk andere keuzes zouden hebben gemaakt.

 

Fractie SP Moerdijk

Reactie toevoegen

U bent hier