h

THUISZORG MET AANDACHT

2 juli 2016

THUISZORG MET AANDACHT

Foto: SP

Dit is de zin die thuiszorg-organisatie TWB boven aan haar brieven zet. Dit is de zin waar ook de receptionistes van TWB u begroeten.Deze slogan is momenteel volledig in tegenspraak met de handelswijze waarmee TWB in onze gemeente de laatste weken mee bezig is.

Een nieuwe manier van werken werd door TWB enkele maanden geleden aan haar cliënten gepresenteerd. Resultaat gericht werken noemt TWB dit. Hierbij werd uitgelegd wat de nieuwe manier van werken voor de huishoudelijke hulpen zou worden. Echter daarbij is nooit in detail uitgelegd wat dit voor de cliënten inhield.  

Tot de brief van zaterdag 17 juni j.l. In deze brief staat dat er uren ingeleverd gaan worden, en wel met ingang van de eerstvolgende dag na het weekend maandag 20 juni a.s.

Veel cliënten van TWB zijn hierdoor hun vertrouwde hulpen kwijtgeraakt. En de huishoudelijke hulpen hebben zelf ook geen afscheid kunnen nemen van mensen waarbij zij al jaren aan huis kwamen. Dit getuigt van weinig aandacht.

Wij maken nu de trieste feiten mee, dat huishoudelijke hulpen met onmiddelijke ingang met een nieuwe werkschema moeten werken, en met nieuwe cliënten. Cliënten van TWB niet alleen uren kwijtraken maar ook nog eens hun vertrouwde hulp, en dat het op het kantoor van TWB een stress-achtige situatie heerst onder het ondersteunend personeel.

De SP-afdeling Moerdijk gaat het bestuur hierin op aanspreken.  Maar in eerste instantie is de gemeente zelf de veroorzaker van deze ellende. Bij de aanbesteding die zes gemeentes gedaan hebben voor de thuiszorg is de financiële ruimte zodanig dat er nu wel door de thuiszorginstanties bezuinigd moet gaan worden.

Graag roepen wij u op om uw ervaringen met TWB met ons te delen, als werknemer of als cliënt. Uw gegevens worden altijd in vertrouwen en anoniem behandeld. U kunt dit doen door een mail te sturen naar moerdijk@sp.nl of te bellen naar 0168-337636.

Reactie toevoegen

U bent hier