h

WET OPEN OVERHEID

24 mei 2016

WET OPEN OVERHEID

Foto: SP

 

Deze nieuwe wet is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer, en moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.  Met deze nieuwe wet krijgen burgers, journalisten en onderzoekers meer toegang tot informatie van de overheid.  Overheden moeten uit zichzelf meer informatie openbaar maken. En er wordt een halt toegeroepen aan personen die WOB-verzoeken indienen voor financieel gewin.  De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is tegen de nieuwe wet.  Ze vreest voor meer bureaucratie en hogere kosten. Ze pleit daarom voor een aanpassing van de bestaande wet. Daarom is de VNG een lobby gestart in de eerste kamer.

De SP-afdeling Moerdijk is voorstander van de nieuwe wet en wil daarom dat de lobby van de VNG stopt. Daarom heeft onze fractie samen met de Groen Links fractie het college van B en W gevraagd een duidelijke rol hierin te spelen. Ook wordt er gevraagd of de gemeente Moerdijk met de lobby heeft ingestemd?

Een open transparant bestuur moet de norm zijn. De nieuwe wet is een grote stap in de goede richting. Zo staat in de brief die SP-raadslid Bennie Blom en GL-raadslid Esther Eenhuizen aan het college hebben gestuurd.

Reactie toevoegen

U bent hier