h

GEMEENE HOUDT GELD VOOR CHRONISCH ZIEKEN OP DE PLANK

8 februari 2016

GEMEENE HOUDT GELD VOOR CHRONISCH ZIEKEN OP DE PLANK

Foto: SP

In 2014 zijn twee landelijke regelingen, de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) beëindigd. De CER was een regeling ter compensatie van de kosten voor burgers die hoge zorgkosten hadden waardoor ze het gehele eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. De Wtcg was een tegemoetkoming in de kosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

Ter vervanging van deze regelingen is er een groot geldbedrag naar de gemeente gegaan omdat de overheid vindt dat de gemeente dichterbij deze inwoners staat en de gemeente in staat wil stellen de chronische zieken, gehandicapten en minima met dit geld extra te ondersteunen. Inwoners  die al gebruik maakten van de CER konden een antwoordkaart invullen waarmee ze het CAK toestemming gaven om hun persoonsgegevens door te geven aan de gemeente.

 

In oktober 2014 hebben we in de commissievergadering gevraagd waar dit geld naartoe ging. Toen was het antwoord van de wethouder dat dit geld naar het Armoedebeleid ging.

Eind vorig jaar hebben we het onderwerp nog in een bijeenkomst over het armoedebeleid naar voren gebracht. We hoorden niets meer over hoe dit geld besteed is.

Onze gemeente heeft wat dat betreft dus nog niets geregeld.

 

Ondertussen stelden andere gemeenten wel een regeling in. Bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Dit betreft de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Deze regeling is bestemd voor mensen die meerkosten maken voor zichzelf of een kind tot en met 17 jaar vanwege een chronische ziekte of een beperking. Deze mensen kregen eind vorig jaar een tegemoetkoming van 250 euro.

 

Afgelopen week werd bekend dat het gehele bedrag nog bij onze gemeente op de plank ligt. Maar liefst 477.000 euro. Het is dus niet bij de doelgroep terecht gekomen waarvoor  dit budget bestemd is.

Onze fractie is verbijsterd dat dit geld niet is ingezet voor chronisch zieken en gehandicapten.

 

Voor SP Moerdijk een reden om daar vragen over te stellen aan het college.

Onze vragen aan het college zijn:

 

1.  Waarom is dit geld niet ingezet in 2015 terwijl het bedrag daar wel voor bedoeld was?

2.  Hoe gaat het college zorgen dat dit budget alsnog met spoed naar die inwoners gaat waar het voor bestemd is?

3.  Welk bedrag komt er structureel naar onze gemeente ter vervanging van de CER en Wtcg?

4.  Staat er al vast hoeveel jaren dit budget naar de gemeente komt?

5.  Komt het college met een voorstel hoe komende jaren dit budget aan de doelgroep wordt besteed?

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier