h

Miljoenen voor projectontwikkelaar

31 december 2015

Miljoenen voor projectontwikkelaar

Donderdag 17 december is met de kleinst mogelijke meerderheid besloten tot verdere afbraak van Zevenbergen. Na sloop van De Schakel, de Huishoudschool het laatste gebouw van suikerfabriek de Dankbaarheid, de wederopbouw huizen 1940, de St. Josephschool, de stadsmuur, is nu onder andere het stuk Markt aan de beurt met karakteristieke panden die kenmerkend zijn voor de wederopbouw van 1945. Hieronder volgt het verhaal dat ik voor de eerste termijn heb gehouden

 

Het voorstel dat nu voor ligt heeft wat ons betreft de status NO-GO. Daarvoor zijn heel veel redenen aan te voeren.

 

Nut en noodzaak van een discounter in het centrum is niet aangetoond wat ons betreft. Er ligt weinig potentieel voor nieuwe bezoekers in de ons omliggende gemeenten. Etten-Leur, Prinsenbeek, Oudenbosch, Terheijden, Made zijn zelf goed voorzien of aangewezen op locaties dichterbij huis. Enige nieuwe klanten kunnen komen uit kernen van onze gemeente zelf zoals wellicht Klundert of Fijnaart. Daarmee is er zelfs gevaar dat de aanwezige supermarkten daar het moeilijker gaan krijgen. Inwoners van Standdaarbuiten zullen eerder naar Oudenbosch gaan.
Supermarkt/Discounter: Op zoek op het web in het dossier van dit project kon ik maar moeilijk mijn weg vinden. Mij stond bij dat het college in 2011 juist had aangegeven dat er een supermarkt moest komen en geen discounter. Ik heb dat echter niet goed kunnen staven aan de verslagen en stukken die online stonden. Wat ik gevonden heb is dat de discounters niet als supermarkt of fullservice supermarkt worden weggezet. Dit is gebaseerd op het zogenaamde Distributie Planologische Onderzoek (DPO) zegt dat er plaats zou zijn voor een tweede supermarkt. Hier worden discounters niet meegeteld. Omdat er anders genoeg zouden zijn. Laten we ook zeggen dat dit onderzoek inmiddels bijna 7 jaar oud is. De ALDI verkoopt overigens ook gewoon a-merken en is in die 7 jaar ook meer gegroeid. Rechterlijke uitspraken waarderen intussen de DIRK als discounter en daarmee past hij dus ook niet in het DPO onderzoek.
Locatie: Interessanter is dat het DPO ook een ontwikkellocatie aangeeft en dat is niet de locatie die nu wordt voorgestaan maar onder andere eerder richting suikerfabriek en laat die locatie naar ons aanzien een veel betere locatie zijn voor een discounter. Breng de oude monumentale fabriek van buiten weer toonbaar en er past binnen een mooie discounterformule in. En als de gemeente dit goed aanpakt worden er veel minder kosten gemaakt. Twee vliegen in één klap.
Staatssteun/algemeen belang: Uit de memo die ons vanochtend werd toegezonden blijkt dat de grondprijs marktconform wordt verkocht. Daarmee is er wel geen sprake van verboden staatssteun maar wordt deze marktpartij toch wel heel veel voordeel geboden door de investering die de gemeente doet om het hem naar zijn zin te maken, dit volgens ons ten koste van het algemeen belang.
Kosten Het vele geld dat in deze bouwput gaat komt uit een voorziening die geheel leeg wordt getrokken en zelfs in het rood komt te staan. Daardoor kan er geen beroep gedaan worden op deze voorziening voor herontwikkeling van locaties in deze gemeente die dat meer nodig hebben.
Werkgelegenheid Er is wat ons betreft geen sprake van meer werkgelegenheid. De totale omzet van de supermarkten en discounters zal nagenoeg gelijk blijven daarmee volgt wellicht een herverdeling van het personeel over de supermarkten en discounters.
Karakteristieke gebouwen Het verlies van karakteristieken panden aan de Markt is wat ons betreft niet gewenst. Ze zijn niet alleen karakteristiek maar staan eigenlijk symbool voor de wederopbouw van Zevenbergen na de vernielingen in de Tweede Wereldoorlog.
Bewoners Wat ons moeten de bewoners die het betreft snel duidelijkheid krijgen en met een gerust hart kunnen blijven zitten waar ze nu zitten zodat ze ook weer kunnen investeren in hun huisvesting. Aan de vele jaren van (onnodige) onzekerheid moet een eind komen.

Wat ons betreft moet er inderdaad wel iets gebeuren maar moet er zoveel als mogelijk rekening gehouden worden met de bestaande bebouwing.

 

Helaas waren er enkele raadsleden van Onafhankelijk Moerdijk die nog niet helemaal besefte dat hier een projectontwikkelaar min of meer voor 5 miljoen subsidie krijgt. Immers hij hoeft niet de huizen op te kopen en te laten slopen….

 

We hopen nu maar dat de gronden niet aangekocht kunnen worden en/of het bestemmingsplan niet wordt gerealiseerd. Daarmee zou de gemeente een hoop ellende bespaard kunnen blijven.

 

Reactie toevoegen

U bent hier